20 juni 2013

Alternatief eigen bijdrage SEH onvoldoende

Het voornemen om mensen die zonder verwijsbriefje van de huisarts aankloppen bij de spoedeisende hulp een eigen bijdrage van 50 euro te laten betalen, was al van de baan. Dat kondigde minister Schippers eerder deze week aan. Toch roept het nieuwe voorstel vragen op, ook bij ANBO. Wie zelf naar de spoedeisende hulp gaat, is formeel alleen verzekerd als er sprake is van een acute zorgvraag. Bij niet-acute zorg is de patiënt niet verzekerd, en moet deze het bezoek zelf betalen. "Het is heel goed dat deze voorgenomen eigen bijdrage van de baan is, maar de minister legt wel weer erg veel bij de patiënt neer. Gebrekkige huisartsenzorg 's nachts en in het weekend drijft mensen naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Je kunt van patiënten niet verwachten dat zij altijd de juiste inschatting maken of iets wel of niet spoedeisend is en zo niet de rekening sturen", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

24-uurs huisartsenzorg

ANBO pleit voor een huisartsenpost in elk ziekenhuis, die 24 uur per dag bereikbaar is. Zo kan de huisarts beoordelen of een patiënt naar de SEH doormoet, of naar huis kan met huisartsenzorg. De PVV en het CDA hebben ook vragen. PVV-Kamerlid Reinette Klever pleit voor een huisarts op de SEH. Hanke Bruins Slot (CDA) vraagt zich hoe zorgverzekeraars nu omgaan met onnodige - echte of veronderstelde - bezoeken aan de SEH.

Reactie op regeerakkoord

In de eerste reactie op het regeerakkoord van Rutte II, waarin het voorstel van de eigen bijdrage was opgenomen, stond het volgende:

"Een boete voor bezoek aan een SEH zonder verwijzing van een huisarts is bizar. Er zijn verschillende onderzoeken geweest die aantonen dat de bereikbaarheid van huisartsen en huisartsenposten ver onder de maat is. In spoedgevallen is het dus niet altijd mogelijk een verwijzing van de huisarts te krijgen. Dit is een idiote regeling en ANBO vindt dat deze niet ingevoerd kan worden. Gebeurt dit toch, dan moet er een mogelijkheid komen waar patiënten snel bezwaar kunnen aantekenen in verband met de bereikbaarheid van de huisarts. De regering denkt met deze regeling 24 miljoen euro te besparen op de SEH-zorg: dat zijn 480.000 zogenaamd onterechte bezoeken aan de eerste hulp. ANBO betwijfelt of dit inderdaad gerealiseerd gaat worden."

De Kamer debatteert vandaag met de minister.

 

Gezondheid