Wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis leven is een wens van iedereen. Maar met het ouder worden komen ook nieuwe woonwensen. Dan is het noodzakelijk dat er mogelijkheden zijn om de woning aan te passen of dat er interessante en betaalbare woonalternatieven beschikbaar zijn.

Helaas zit de woningmarkt op slot en stagneert de doorstroom waardoor het ook voor starters en gezinnen steeds lastiger wordt om aan een passende woning te komen. De vraag vanuit senioren naar andere vormen van huisvesting neemt toe. De middelen om te bouwen of verbouwen zijn beschikbaar, dus waar wachten we nog op. ANBO wil dat gemeenten aan de slag gaan. Dit vraagt een goede samenwerking tussen corporaties, projectontwikkelaars, bouwers, financiers en zorgaanbieders. En tussen gemeenten en provincies.

Om zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken is een goede woonomgeving ook van cruciaal belang. Dat houdt in: bereikbare voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften en inrichting van de openbare ruimte die toegankelijk en veilig is met goed onderhouden infrastructuur, zodat ook senioren hun gezondheid, zelfstandigheid en sociale netwerk op peil kunnen houden. De woonomgeving moet ook levensloopbestendig zijn, want mobiliteit betekent onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. 

Wat zijn vanuit ANBO belangrijke onderwerpen?

  • De woningmarkt is niet toegesneden op nieuwe combinaties van wonen, zorg en welzijn;
  • Er wordt weinig geïnvesteerd in nieuwe woningen (zowel huur als koop) gericht op de seniorenmarkt en starters; Er wordt amper rekening gehouden met de toename van senioren en eenpersoonshuishoudens. Woningbeleid is niet toegesneden op veranderende wensen en behoeftes van mensen;
  • Er zijn te weinig sociale huurwoningen met mogelijkheden voor het gezamenlijk regelen van zorg;
  • Er is grote krapte in de markt voor vrije sector huurwoningen tussen €700 - €1000;
  • We vinden het belangrijk dat er een variatie van financieringsmogelijkheden is, voor het verzilveren van overwaarde of het aanpassingen van een huurwoning;
  • De gemeenten moeten duidelijk zijn in hun beleid voor het verstrekken van woningaanpassingen. Nu worden er zeer stringente criteria gehanteerd;
  • Senioren die te maken krijgen met beperkingen, kunnen tussen wal en schip raken. Soms zijn woningaanpassingen niet mogelijk en zijn goede alternatieven ook niet aanwezig. De verzorgingshuizen waar mensen nog eigen appartementen bewoonden of waar aanleunwoningen aan verbonden waren, verdwijnen. Er komen weinig alternatieven voor in de plaats. Uit de markt komen wel interessante voorbeelden van wat initiatieven die laten zien hoe het kan, maar de voorbeelden worden nog niet op grote schaal gebouwd;
  • Er is dus een groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen. Woningen, die een combinatie bieden van beschut wonen met behoud van de eigen zelfstandigheid. Denk aan bijvoorbeeld aan hofjes, of appartementengebouwen met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. 
ANBO | Dossier Slim Wonen
Dossier: Slim wonen