Hulp bij uw belastingaangifte, ANBO's Belastingservice

ANBO Belastingservice

  • Hulp bij het invullen, controleren en indienen van uw belastingaangifte
  • Hulp van een goed-opgeleide vrijwilliger bij u thuis
  • Gratis toeslagencheck (huur- en zorgtoeslag)

Belasting over spaargeld

Het huidige systeem van belasting heffen over vermogen (spaargeld en beleggingen) (lees hier over de bijzonderheden) is vlak voor Kerstmis 2021 door de Hoge Raad van tafel geveegd.

Dit systeem heeft tot gevolg dat vooral spaarders meer belasting moesten betalen over hun spaargeld dan de rente die zij ontvingen. Volgens de Hoge Raad is dan sprake van ontneming van eigendom; dat is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verboden.

Het arrest van de Hoge Raad leidt tot een geheel andere benadering van het belasten van vermogen. En dat is op dit moment een probleem. Want de systemen van de Belastingdienst zijn ingericht zoals de Wet inkomstenbelasting 2001 aangeeft. Hoewel wij het anders zouden willen zien, is zo’n aanpassing niet snel te realiseren.

Wat gebeurt er dan wel?

Staatssecretaris Van Reij van Financiën heeft in ieder geval toegezegd dat de mensen die het betreft worden gecompenseerd. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen twee groepen:

  1. De mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting vanwege het vermogen

De Belastingdienst heeft deze bezwaren inmiddels gegrond verklaard. Dat betekent dat deze groep een herziening van de betreffende jaren tegemoet kan zien. Hoe dat geregeld gaat worden is nog niet duidelijk op dit moment.

  1. De mensen die géén bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting vanwege het vermogen

Formeel heeft deze groep geen aanspraak op een herziening. De Staatssecretaris heeft echter aangegeven dat hij ook bij deze groep gaat kijken naar een mogelijkheid van compensatie.

Of dat gaat gebeuren en op welke manier is ook nog niet duidelijk op dit moment.

Behandeling van de aangiften inkomstenbelasting t/m 2021

De systemen van de Belastingdienst kunnen nog niet aangepast worden. Daarom neemt de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting waarin sprake is van belast vermogen vooralsnog niet in behandeling.

Behalve in de situatie dat het aanhouden van de behandeling niet in het voordeel van de betrokkene is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u –ondanks een belast vermogen- in aanmerking komt voor een teruggave.

De aanslag inkomstenbelasting zal dan een voorlopige zijn. Eerst als de nieuwe wijze van heffen is ingevoerd, zal een definitieve aanslag volgen.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Sommige mensen ontvangen rond de jaarwisseling een voorlopige aanslag voor het nieuwe jaar. Als u belast vermogen heeft, is de voorlopige aanslag 2022 nog op de oude wijze verwerkt. Ook daarvoor geldt dat dit wordt gecorrigeerd bij de definitieve aanslag.

Ingewikkeld allemaal? Wij helpen u graag. 

Maak dan gebruik van de ANBO Belastingservice. Dan helpen wij u ook met dit onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Word nu voordelig lid van ANBO en betaal voor het eerste jaar een introductietarief van €29,95 in plaats van €48,-. Het tweede jaar betaalt u €4,- per maand. Zodra u lid bent, kunt u meteen gebruik maken van de ANBO Belastingservice. 

Word lid

Testimonial Belastingservice, man met duim omhoog
Voordat ik lid werd van ANBO, kostte mijn belastingaangifte mij niet alleen veel moeite, maar ook geld. Ik ben lid geworden voor €29,95 en betaal een onkostenvergoeding van €12,- aan de vrijwilliger. Maar hoe dan ook: ik ben veel voordeliger uit dan wanneer ik mijn aangifte door een boekhouder zou laten doen!
Dhr. van Winden, deelnemer Belastingservice