Zware beroepen

De discussie over de zware beroepen heeft geleid tot een verbetering van het voorstel dat het kabinet in november deed. Nu wordt over een bedrag van € 19.000 per jaar (zeg maar: het minimumloon) geen rvu-boete geheven. Dat moet het mogelijk maken dat mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. Verondersteld wordt dat zij een deel van het pensioen naar voren halen om een redelijk inkomen te houden. Ook zijn er spaarregelingen. De nieuwe regels gaan overigens pas in 2021 in. Het kabinet wil tussen 2021 en 2025 800 miljoen uitgeven, enerzijds om regelingen mogelijk te maken en anderzijds om met investeringen om mensen te helpen fit naar hun AOW-leeftijd te gaan.

De regeling gaat overigens vijf jaar duren. Ondertussen wordt bekeken of er een regeling kan worden opgesteld waarbij mensen na 45 jaar werken kunnen stoppen.

Eerste beoordeling ANBO

ANBO vindt het op zich goed dat er maatregelen worden genomen en dat het kabinet zich toegeeflijker heeft opgesteld. Ook is het juist dat de kosten vallen in de sectoren waar de uitval het grootst is. De kosten zijn een stimulans om de werkomstandigheden in brede zin te verbeteren.

Niet helemaal helder is op welke manieren eventuele regelingen worden ingericht: alleen per individuele deelnemer of per categorie. De zware-beroependiscussie is nu overgedragen naar de sectoren, waar eerder een centrale lijst met zware beroepen niet op te stellen bleek. Kortom: ook hier nog veel onduidelijkheid voor de betrokken mensen.

ANBO hoopt dat er daarom voortgang wordt gemaakt. Als één op de vijf werknemers in de zorg boven de 60 jaar arbeidsongeschikt is, dan staan alle signalen voor de mensen op rood.

Bouwhelm en handschoen op bouwplaats