Wij strijden voor

ANBO | Wij strijden voor | Belangenbehartiging

Al 120 jaar is ANBO de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. Ontstaan uit de, in 1900 opgerichte, Bond voor Staatspensionering, een organisatie die streed voor het inkomen van mensen die te oud waren om te werken. Zo stonden we aan de wieg van de invoering van de AOW in 1957. Vandaag de dag komen we nog steeds op voor de belangen van zowel huidige als toekomstige senioren. ANBO gelooft in een maatschappij waarin ieders waarden en kwaliteitenongeacht leeftijd worden erkend en benut.

We behartigen de belangen van onze leden op het gebied van gezondheid, wonen en inkomen. We zijn uw stem bij pensioendeskundigen, gemeenten én in politiek Den Haag.
Wij strijden voor | Goede gezondheid dichtbij huis

Gezondheid, uw grootste goed

Volgens ANBO staat gezondheid voor het kijken naar je eigen mogelijkheden om blijvend mee te kunnen doen aan de samenleving. Vitaliteit en zelfstandigheid staan voorop, ook als het fysiek, emotioneel of sociaal uitdagender wordt. Daarom zet ANBO in op goed ouder worden en de ondersteuning die daarbij soms nodig is. Het gaat om uw kwaliteit van leven, ook als u te maken krijgt met ziekte of beperkingen.

Lees meer over gezondheid >>

ANBO | Betaalbaar, fijn en veilig wonen

Betaalbaar, fijn en veilig wonen

Is uw wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te leven, met een goede kwaliteit van leven? Ook de overheid wil dat ouderen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden. Om dit mogelijk te maken, moet de woningmarkt voorbereid worden op nieuwe combinaties van wonen en welzijn. Voor ANBO is de urgentie hoog en we laten geen kans ongemoeid om hiervoor aandacht te vragen. Dit doen we door middel van onderzoek, persaandacht en door samen te werken met verschillende organisaties die ons hierin steunen. Er moeten seniorenwoningen gebouwd worden, er moeten nieuwe woonvormen komen en er moet duidelijkheid gecreëerd worden in het beleid voor het verstrekken van woningaanpassingen. Goed wonen in een prettige wijk is volgens ANBO een eerste voorwaarde om goed ouder te worden.

Lees meer over wonen >>

ANBO | Inkomen, voor nu én voor de toekomst

Inkomen, voor nu én voor de toekomst

Wij maken ons sterk voor uw portemonnee. Het spreekt voor zich dat daarbij onderwerpen zoals de kosten van uw zorgverzekering, uw AOW, uw pensioen en koopkracht regelmatig onderwerp van discussie zijn richting de politiek en onze sociale partners. En met resultaat. Zo werd er, door een succesvolle lobby van ANBO bij het ABP, afgezien van de terugvordering van te veel betaalde partnertoeslag. Door een fout in de communicatie tussen ABP en SVB ontvingen 550 gepensioneerden gedurende een aantal jaren ten onrechte een partnertoeslag. Omdat de gepensioneerden zelf geen schuld hadden aan deze situatie konden wij het ABP ervan overtuigen om af te zien van de terugvordering.

Lees meer over inkomen >>