ANBO Toolkit Seniorenhuisvesting voor gemeenten

Toolkit seniorenhuisvesting gemeenten

  • Voorbeeldvragen voor gemeenteraadsvergadering
  • Voorbeeldmotie
  • Voorbeeldbrief
  • Voorbeeldpersbericht
  • Woononderzoek ANBO - ActiZ

Toolkit seniorenhuisvesting gemeenten

ANBO en ActiZ vinden dat er veel te weinig schot zit in de ontwikkeling van seniorenhuisvesting en nieuwe woonvormen. Beide organisaties willen dat alle gemeenten een integrale woon- en leefvisie ontwikkelen met daarin concrete plannen. 

Steeds meer politieke partijen in gemeenten onderschrijven deze oproep en willen dat hun gemeentebestuur deze handschoen oppakt. ANBO en ActiZ hebben daarom een toolkit ontwikkeld om politieke partijen te ondersteunen om in hun gemeente de uitdaging van voldoende én geschikte seniorenhuisvesting aan te kaarten.

Download de Toolkit

Tekort aan woningen

De toolkit is een voortvloeisel uit het eind vorig jaar uitgevoerde woonopgaveonderzoek van ActiZ en ANBO. Daaruit blijkt dat de impact van de (dubbele) vergrijzing in veel gemeenten niet goed doordringt. Er is momenteel al een tekort van 80.000 geschikte woningen. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft een visie op wonen en minder dan de helft daarvan heeft inzicht in de demografische opbouw van hun inwoners. Als er al een onderzoek is uitgevoerd, heeft dat in veel gevallen nog niet geleid tot een concrete samenwerking tussen de gemeente(n), zorgaanbieders en corporaties. 

Demografische ontwikkelingen

Veel gemeenten hebben op dit moment beperkt zicht op de demografische ontwikkelingen van hun inwoners, hoeveel geschikte woningen ze voor deze doelgroep nu hebben en wat er in 2040 nodig is. Ook inzicht in de nabijheid van basisvoorzieningen ontbreekt vaak. Daarom hebben ANBO en ActiZ dat uitgezocht en op een rij gezet in de openbare online tool.

Downloads

ANBO Toolkit voor gemeenten