Multicultureel hofje - Het Genietschap

De woningmarkt zit op slot, wordt vaak gezegd. Ook voor ouderen, omdat er niet voldoende seniorenwoningen zijn. Maar is dat wel zo? Langzamerhand komt er steeds meer variatie in het aanbod. Burgers nemen vaker het heft in eigen hand en er zijn initiatieven van corporaties en andere marktpartijen. Ieder magazine staan we daarom stil bij een ‘alternatieve woonvorm’. Dit keer bij het Genietschap in Weert.

Hofje het Genietschap, een multicultureel hofje in het Limburgse Weert, is een initiatief van Chantal Saes. Tijdens haar stage bij Platform Allochtone Zorg (PAZ)
in Limburg merkte zij dat er behoefte was aan zo’n woonvorm. Vorig jaar is het geopend.

Er wonen veertien bewoners in tien woningen. Er is een gemeenschappelijke ruimte. De woningen zijn sociale huurwoningen van woningcorporatie Wonen Limburg. Ze zijn duurzaam gebouwd. Je vindt er een bonte mix aan bewoners: zestigers, zeventigers en tachtigers, alleenstaanden en echtparen. Ook hebben ze diverse culturele achtergronden. Er zijn bewoners met een Antilliaanse, Indische en Nederlandse achtergrond. De bewoners selecteren zelf de nieuwe bewoners en dragen die dan voor aan de corporatie. Daar zijn goede afspraken over gemaakt.

Het hofje is in trek: er is een wachtlijst. De bewoners onderhouden zelf de tuin en de gemeenschappelijke ruimte. Ze zijn ook lid van de speciaal opgerichte vereniging en ondernemen activiteiten met elkaar. Zo organiseren ze lezingen, Italiaanse avonden en high teas. Ze gaan ook met elkaar naar het theater. Eén bewoner geeft zelfs les in Tai Chi. Iedere vrijdag hebben ze een ‘Keek op de week’ en bespreken ze de gang van zaken. Ze spelen soms een spelletje en meestal verzorgt één van de bewoners een lekker Indisch hapje. Saamhorigheid, betrokkenheid, genieten en omzien naar elkaar en meedoen, daar draait het om. Meer informatie over het Genietschap is te vinden op: www.hofje-het-genietschap.nl

Kennisplatform ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is een landelijk kennisplatform, opgericht in november 2019. De missie van het platform is om kennis en ervaringen te delen over wonen, welzijn en zorg. ZorgSaamWonen wil het fysieke en sociale domein, de stenen en de mensen, met elkaar verbinden. Kijk voor meer informatie op: www.zorgsaamwonen.nl