Alternatieve woonvormen

Cees Hesse is één van de initiatiefnemers van woonzorgcentrum de Borgstee in Vledder. De woningmarkt zit op slot, wordt vaak gezegd. Ook voor ouderen, omdat er niet voldoende seniorenwoningen zijn. Maar is dat wel zo? Langzamerhand komt er steeds meer variatie in het aanbod. Mensen nemen vaker het heft in eigen hand. Maar er zijn ook initiatieven van corporaties en andere marktpartijen. Ieder magazine staan we daarom stil bij een ‘alternatieve woonvorm’. Te beginnen bij Woonzorgcentrum De Borgstee in Vledder.

Oud worden in het eigen dorp, ook als er meer zorg nodig is. Dat wilden de inwoners van het Drentse dorp Vledder graag. Lange tijd moesten ouderen met een intensieve zorgvraag naar een verpleeghuis buiten het dorp verhuizen. Weg uit hun vertrouwde omgeving. Dat moest anders, vonden de dorpsbewoners. Zij hebben daarom hun krachten gebundeld en zelf een woonzorgcentrum gebouwd: De Borgstee. Nu kunnen alle ouderen in het dorp blijven wonen.

De Borgstee bestaat uit 16 huurappartementen voor mensen met een zorgindicatie. Daarnaast zijn er 16 koopappartementen, drie kort verblijfkamers voor eerstelijnsverzorging - dus voor mensen die bijvoorbeeld moeten herstellen na een ziekenhuisopname - en voor respijtzorg, twee ontmoetingsruimten en een kamer voor professionals. Het gebouw is eind januari 2021 opgeleverd.

Kennisplatform ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is een landelijk kennisplatform, opgericht in november 2019. De missie van het platform is om kennis en ervaringen te delen over wonen, welzijn en zorg. ZorgSaamWonen wil het fysieke en sociale domein, de stenen en de mensen, met elkaar verbinden. Kijk voor meer informatie op www.zorgsaamwonen.nl