Wet Toekomst Pensioenen heeft gevolgen voor het partnerpensioen

De meeste pensioenregelingen hebben een partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Of andersom, het pensioen dat u zelf ontvangt na het overlijden van uw partner. In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) zijn hierin veranderingen aangebracht. We zetten er een aantal op een rij.

Uniform partnerbegrip

In een pensioenregeling worden nu ongehuwd samenwonenden soms niet gezien als partner voor het partnerpensioen. Als dat wel het geval is dan moet er vaak aan specifieke voorwaarden worden voldaan. Hierdoor is het voor ongehuwd samenwonenden onduidelijkheid of zij recht hebben op een partnerpensioen.

In de nieuwe wet is een uniform partnerbegrip opgenomen. Alle partnerpensioenen krijgen dezelfde definitie van ‘partner’. Voor ongehuwd samenwonende partners gaat er dus wat veranderen. Om als partner in aanmerking te komen moet het gaan om een meerderjarige persoon die met de werknemer een gezamenlijke huishouding voert. Een uitzondering hierop is de persoon die samenwoont met een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus. Een ‘gezamenlijke huishouding’ kan volgens de nieuwe wet worden aangetoond met een notarieel samenlevingscontract of samenlevingsverklaring. Het laatst vermelde document is nieuw in de wet.

In de rest van dit artikel leest u over:

  • de samenlevingsverklaring
  • de nieuwe regels omtrent het partnerpensioen
  • het bedrag ineens opnemen

Om het artikel verder te kunnen lezen dient u eerst in te loggen bij Mijn ANBO.