AOW-hiaat en aanvullende inkomensondersteuning

Als u vóór uw AOW-leeftijd niet altijd in Nederland heeft gewoond, krijgt u geen volledige AOW (behalve als u zich toen vrijwillig heeft verzekerd). Bijvoorbeeld als u na uw vijftiende verjaardag in Nederland bent komen wonen. U hebt dan te maken met een zogenaamd AOW-hiaat.

Voor elk jaar dat u niet in Nederland hebt gewoond, krijgt u twee procent AOW minder. Mist u één jaar in de opbouw, dan is het hiaat te overzien: u wordt 'slechts' twee procent gekort. Maar als u 15 jaren mist, is de korting (15 jaren x 2% =) dertig procent. U krijgt dan maar zeventig procent AOW.

Aanvullende inkomensondersteuning (AIO)

Heeft u naast het gekorte AOW-pensioen geen andere of geringe inkomsten, dan loopt u het risico dat uw inkomen onder de minimumgrens uitkomt. In 2019 is dat voor een alleenstaande €1.096,33 per maand. Woont u samen met een andere volwassene, dan is de grens €1.492,93.
Komt uw inkomen onder die grens uit, dan komt u in aanmerking voor aanvullende inkomensondersteuning (AIO). Dat is een speciale regeling voor AOW-gerechtigden, gebaseerd op de Wet werk en bijstand.

Verruiming inkomens- en vermogensvrijstelling

ANBO heeft er samen met enkele andere organisaties voor gezorgd dat niet alle (strenge) voorwaarden uit de Wet Werk en Bijstand (WWB) gelden voor AOW-ers. Door deze inspanningen heeft u alleen met de SVB te maken (voorheen moest u voor de aanvullende bijstand naar de gemeente) en mag u een langere periode buiten Nederland verblijven zonder het recht op de aanvulling te verliezen.

Bekijk ook het dossier AOW