Ga naar mijninflatie.nl

15 april 2022 door Willem Reijn

Bij ons thuis valt de inflatie wel mee. Het energiecontract loopt tot 2025 en dat was heel verstandig van mijn vrouw. Het brood is wel wat duurder, zoals ik eerder schreef, maar zoveel boterhammen eten we niet. Kortom, geen paniek in huize Reijn en volgens mij geen 11,9 of 9,7 procent koopkrachtval.

Mijnnogwat.nl

De last van inflatie hangt erg af van uw persoonlijke consumptiepatroon. Ik wilde het grapje maken: ga naar mijninflatie.nl. Immers, bij alles is het tegenwoordig mijnnogwat.nl om te kijken wat iets voor u persoonlijk betekent. Voor de zekerheid toch maar even gegoogeld of dat adres echt bestaat. Dit om te voorkomen dat u in handen valt van een paar gewiekste criminelen, die u zouden leegzuigen.

Mijninflatie.nl kon ik niet meteen vinden, maar wel
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/persoonlijke-inflatiecalculator

Een betrouwbaar adres dunkt mij. U moet wel uw huishoudboekje bij de hand houden, zodat u precies kunt zien wat al die vreselijke cijfers nu eigenlijk voor u in praktijk betekenen. Leuk voor op een regenachtige voorjaarsdag.

Compensatie

Heel die inflatie valt toch al moeilijk te bevatten. Wel roept iedereen om compensatie. En dat is begrijpelijk, want normaal zorgen koopkrachtplaatjes die een tiende procent lager uitvallen al voor zware onderhandelingen in kabinet en Tweede Kamer. Maar nu het probleem serieus wordt, zit de landsleiding met de handen in het haar.

Voorop: dit is allereerst geïmporteerde inflatie. Gas en olie zijn duurder. Die kopen we in het buitenland in en als wij Rusland of Saoedi-Arabië meer moeten betalen houden wij zelf minder over. En dat geldt voor alle grondstoffen. Kortom, we worden met zijn allen armer.

Schaarste

Daarnaast is er schaarste. Een mooi voorbeeld is de autoindustrie. Die krijgt onvoldoende chips. Als je minder auto’s kunt bouwen, kies je ervoor alleen de duurste, meest winstgevende modellen te produceren. Of dat precies onder inflatie valt durf ik niet te zeggen. U krijgt immers wel een auto die meer waard is. Maar aan het eind van het liedje heeft u wel minder te besteden.

En omdat er meer dure nieuwe auto’s worden geproduceerd, wordt ook het alternatief duurder: de occasie. En dat is zeker inflatie.

Het zijn vooral de lagere inkomens die worden getroffen. Die geven naar verhouding meer uit aan eten en verwarming en kunnen zo’n inflatiegolf niet opvangen. De regering is daarom begonnen met geld uitdelen alsof Lambiek als Wilde Weldoener tot leven is gekomen. Het geld wordt als een schot hagel over de bevolking heen gestrooid. Vermoedelijk krijgt de een nu veel te weinig en de ander geld wat 'ie eigenlijk niet nodig heeft.

Tijd om maatwerk te leveren is er niet – als dat al überhaupt zou kunnen. Maar goed, dat heeft Rutte-zoveel ook zelf uitgelokt door geld als water uit te (willen) geven. Dat leek een goed idee toen geld gratis was met een rente van nul. Die tijd is inmiddels ook weer voorbij. Geld is niet gratis en ergens komt de rekening.

Raar fenomeen

Ondertussen is inflatie een raar fenomeen. Een inflatie van een procent of tien kunt u zich nog wel herinneren uit de jaren zeventig en tachtig. Maar als in de tweede helft van het jaar energie goedkoper wordt, zal de inflatie flink dalen. Sommige experts sluiten zelfs deflatie niet uit. Moeten we dan de zak geld weer inleveren bij Rutte en Kaag?

Het voordeel van de gestegen inflatie is dat de rente ook stijgt. Kunnen we het toch nog over pensioen hebben. Een hogere rente zorgt voor hogere dekkingsgraden en dus kan er eerder worden geïndexeerd. Hoeveel en wanneer weet niemand, maar de kans is groter. Niet, zoals sommigen in Den Haag denken, door gericht pensioenbeleid, maar door een toevallige niet verwachte ontwikkeling op de markt.

Tempo

Mijn gedachte: laat ze maar snel zijn met die indexatie, want als de inflatie in de tweede helft van het jaar verwordt tot deflatie, kunnen we weer gewoon op een houtje bijten. Knap dat de politiek de echte waarde van onze pensioenpot van 1800 miljard, te weten een fatsoenlijke uitkering, laat bepalen door toeval - puur toeval.

Blog Willem ga naar mijninflatie.nl