ANBO-leden in pensioenfondsen

ANBO behartigt de belangen van gepensioneerden. Daarom willen we vertegenwoordigd zijn in besturen en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. We spraken drie leden die vertegenwoordigd zijn in verschillende fondsen over wat ze doen en wat hen drijft.
Antoinette Krol | ANBO

Antoinette Krol

Ging bijna 17 jaar geleden met pensioen - Pensioenfonds ABP. 

“Tot mijn pensioen heb ik als juriste gewerkt bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Al voor die tijd was ik vrijwilliger bij ANBO in de functie van belastinginvulhulp. De combinatie van juridisch bezig zijn en de ontmoetingen met mensen maakt het werk als vrijwilliger heel erg leuk. Met veel mensen heb ik inmiddels een heel goede en vertrouwelijk band, iets wat ik niet meer zou willen missen.”

“Sinds een jaar ben ik lid van het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Ik ben dan wel op leeftijd, maar sta nog midden in het leven. Als je nog iets te bieden hebt moet je je stem laten horen vind ik. Hoewel het veel meer werk is dan ik me van tevoren had gerealiseerd, regelmatig vergaderen en veel leeswerk, doe ik het met veel plezier. In het begin vroeg ik me weleens af waar ik aan begonnen was, maar inmiddels heb ik een goede balans gevonden hoe ik mijn tijd kan verdelen tussen het verantwoordingsorgaan en mijn privéleven.”

“Hoe ik naar de nieuwe pensioenwet kijk? Ik wil het positief benaderen, we moeten er het beste van maken. De wet is aangenomen, maar er moeten nog veel keuzes gemaakt worden de komende jaren. Een ideale uitkomst is voor mij is een evenwichtig, levenslang koopkrachtig stelsel voor alle groepen, jongeren en voor ouderen.”

Sjef Marcelis | ANBO

Sjef Marcelis

Leeftijd 81 - Pensioenraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ook lid van de Verantwoordingsorganen, namens gepensioneerden-verenigingen van pensioenfonds Rail & OV en van Pensioenfonds Metaal &Techniek.”

“In mijn werkzame leven ben ik tientallen jaren actief geweest in de medezeggenschap. Belangen-behartiging heeft altijd mijn grote interesse gehad en daar wilde ik ook na mijn pensionering mee doorgaan. Ik had niet echt verstand van pensioenen. Ik ben er langzaam ingerold. Hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt.”

“Het kost natuurlijk veel tijd om in drie fondsen te zitten. Ik ben er ongeveer twee dagen per week mee bezig. Mijn vader zei altijd dat je twee zaken goed voor elkaar moest hebben. Dossierkennis en het inzetten van humor. Dat heb ik goed onthouden en ik zorg dat ik op elke vergadering goed beslagen ten ijs kom en probeer er altijd een beetje vrolijkheid in te brengen als het spannend wordt. Het voordeel van in meerdere verantwoordingsorganen zitten, is dat ik overal andere dingen oppik. Het gaat natuurlijk over dezelfde wet, maar er worden bij de verschillende fondsen net andere zaken uitgepikt en belicht.”

“Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe pensioenwet. Ik zou er tegen kunnen zijn, maar nu er door de politiek besloten is dat de nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli van kracht is, moet je deze ook loyaal uitvoeren. We moeten nu zorgen dat we nog bij kunnen sturen. Het is hartstikke ingewikkeld en een hele grote stap. Het allerbelangrijkste is dat het invaren en het nieuwe stelsel evenwichtig is. Dat betekent in mijn ogen dat er voor gezorgd wordt dat er niemand, als gevolg van de nieuwe pensioenwet, op achteruit gaat!”

Trudy Schriemer | ANBO

Trudy Schriemer

Leeftijd 75 - Verantwoordingsorgaan BPF Schoonmaak

“Ik ben begonnen als schoonmaakster bij schoonmaakbedrijf HAGO Nederland. Daar heb ik 35 jaar gewerkt in verschillende functies. Daarnaast ben ik ook 25 jaar voorzitter geweest van de Ondernemingsraad. Eigenlijk was het dus een hele logische stap om me met pensioenen bezig te gaan houden. Vanaf 2012 ben ik actief in het verantwoordingsorgaan bij het Pensioenfonds Schoonmaak. Destijds werd ik voorgedragen vanuit de FNV. Maar na mijn 65e ben ik overgestapt naar ANBO. Daar voel ik me beter op mijn gemak, omdat de mening van ouderen veel meer gehoord wordt.”

“Werken voor het pensioenfonds doe ik met veel plezier. Het is een hele leuke en zinvolle invulling van mijn tijd nu ik niet meer werk. Met het verantwoordingsorgaan van BPF Schoonmaak hebben we vier bijeenkomsten per jaar. Al zagen we elkaar in de voorbereiding op de nieuwe pensioenwet wel zes à zeven keer per jaar. Daarnaast kost het voorbereiden van de vergaderingen en het lezen van alle pakketten informatie natuurlijk veel tijd.”

“Ik maak me grote zorgen over de nieuwe pensioenwet. Er zijn veel te veel losse eindjes waar heel makkelijk overheen gewalst wordt. Ja, ik ben echt heel sceptisch en zie grote beren op de weg. De grote vraag is bovendien hoe alles gecommuniceerd gaat worden naar de mensen. Vanuit Pensioenfonds Schoonmaak hameren we er steeds maar weer op dat de communicatie naar de mensen toe heel helder en duidelijk moet zijn. Dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Ik blijf het allemaal zeer kritisch volgen!”