Huurtoeslag

Afschaffen van huurtoeslag kan niet. Er zijn nu eenmaal niet voldoende betaalbare woningen. Dat betekent dat er een tegemoetkoming in de kosten van de huur moet blijven.  

Maar daarbij kan fors op de uitvoering worden bespaard. Zoals het nu is, wordt de toeslag bij wijze van voorschot én op aanvraag toegekend. Als de definitieve inkomensgegevens van de aanvrager (en eventueel van de toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. Per jaar vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen

ANBO stelt ter vereenvoudiging voor om de huurtoeslag voortaan automatisch toe te kennen op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde inkomens. Voor de praktijk betekent dit dat het toeslaginkomen van twee jaar terug bepalend is.

Alleen in geval van sterk afwijkend inkomen ten opzichte van het toetsingsjaar kan men het inkomen van het lopen gebruiken. Deze werkwijze levert structurele besparingen in de uitvoering op en voorkomt dat burgers ten onrechte geen gebruik maken van toeslagen.  

Daarnaast wil ANBO nog twee zaken: 

  1. De uitbetaling van de huurtoeslag loopt niet gelijk met die van de huurbetaling. Wij zien daarom met enige regelmaat mensen die in de problemen komen doordat de huurtoeslag al is uitgegeven, voor de nieuwe huur wordt/is afgeschreven. Met een eenvoudige aanpassing zou de huurtoeslag rechtstreeks naar de verhuurder overgemaakt kunnen worden. Zodat huurders in een kwetsbare inkomenspositie in ieder geval niet door de huurbetaling in de problemen komen. ANBO vindt dat huurtoeslag rechtstreeks naar de verhuurder moet gaan.
     
  2. Ook moet er meer mogelijkheden komen voor gepensioneerden met een middeninkomen. Deze behoren inmiddels ook tot de kwetsbare inkomensgroepen. Vaak komen deze niet voor een niet-geliberaliseerde huurwoning in aanmerking. Dat betekent dat zij geen recht hebben op huurtoeslag, hoewel dat op basis van het inkomen wel zou kunnen. ANBO vindt daarom dat de huidige huurgrens verruimd zou moeten worden. Dat betekent dat de grens niet meer ligt bij de grens voor de sociale huur, maar hoger. ANBO stelt voor om deze grens te verschuiven naar een huurprijs van € 900.

Lees ook het Raad & Daad artikel over huurtoeslag: Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Lees ook het dossier toeslagen

ANBO | Dossier Toeslagen | Huurtoeslag

ANBO Belastingservice: hulp bij uw belastingaangifte

  • Hulp van een goed-opgeleide vrijwilliger bij u thuis
  • Onkostenvergoeding van €12,- per huisadres
  • Eenmalige vergoeding van €5,- voor uw (fiscaal) partner
  • Gratis toeslagencheck (huur- en zorgtoeslag)
  • Waar nodig hulp (op afstand) bij het aanvragen van uitstel
  • Ook bij het aanvragen van uitstel