Onterven: hoe zit dat precies?

Kinderen hebben altijd recht op een deel van de erfenis

Het kan natuurlijk altijd gebeuren; door ruzie of een andere wrijving wilt u niet dat degene met wie u onenigheid heeft een deel van uw nalatenschap krijgt. Is de persoon in kwestie volgens het wettelijk erfrecht uw erfgenaam (uw echtgenoot of kinderen), dan moet u in actie komen en naar de notaris gaan. Alleen in een testament kunt u uw wettelijke erfgenamen uitsluiten van uw erfenis. Behalve uw kinderen. Hoe dat zit leest u hieronder. 

Partner

Het onterven van uw partner betekent dat deze na uw overlijden helemaal niets uit uw nalatenschap krijgt. Geen geld en geen goederen. De partner kan nog wel aanspraak maken op andere rechten. Bijvoorbeeld het gebruik van de woning als er een zorgvraag is. Dat zogenoemde vruchtgebruik is niet oneindig. Het geldt voor een periode van zes maanden.

Kinderen

Het onterven van uw kinderen houdt niet in dat zij helemaal niets krijgen. Volgens het Nederlands erfrecht hebben kinderen altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders. Dit heet de legitieme portie. Dit is de helft van de erfenis waar de kinderen volgens de wettelijke regeling recht op zouden hebben. Het gaat alleen om geld, niet om goederen. Een kind kan de legitieme portie pas opeisen als de langstlevende echtgenoot is overleden. Daar heeft het kind dan vijf jaren de tijd voor.

Kleinkinderen

Een onterfd kind kan ook afzien van de legitieme portie. Dat betekent dat uw kleinkinderen de plaats van de kinderen innemen; die zijn dan wettelijke erfgenaam. Wilt u dat niet, dan moet u ook de kleinkinderen onterven. Als u wilt dat de kleinkinderen wel een erfenis krijgen, kunt u dit in het testament laten opnemen. U zou er ook voor kunnen kiezen om ze via een legaat geld te geven.

Notaris

U kunt dit niet regelen zonder notaris. Die kan u ook informeren over alle andere mogelijkheden. Bereid u goed voor op een notarisbezoek. Bijvoorbeeld via brochures en folders die het Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft voor veel zaken die de notaris regelt. Haal die op bij een notariskantoor en kijk wat er voor uw bezoek nodig is.

Bekijk ook het dossier Nalatenschap en testament