Wat is koopkracht eigenlijk?

Koopkracht is de hoeveelheid goederen en diensten die u met uw besteedbaar inkomen kunt aanschaffen.

Uw besteedbaar inkomen is uw bruto-inkomen min de daarop drukkende belastingen en sociale verzekeringspremies. Uw netto inkomen dus. Eventuele toeslagen (zorg- en/of huurtoeslag bijvoorbeeld) zorgen voor een plus; uw ziektekosten voor een min. Het saldo van deze onderdelen vormt uw koopkracht.

In 2008 brak een financiële crisis uit. Sinds dat jaar staat de inkomenspositie van gepensioneerden onder druk. Dat heeft twee oorzaken:

  • De crisis zorgde voor een slechte economische situatie. Pensioenfondsen konden als gevolg daarvan het aanvullende pensioen niet of nauwelijks verhogen.
  • Dezelfde economische situatie leidde tot een verhoging van vaste lasten, zoals zorg, wonen en energie.

Na 2013 herstelde de economie zich enigszins, vanaf 2018 ging het herstel voorspoedig. Toch betekende dat niet dat de inkomenspositie van gepensioneerden verbeterde. Voor een groot deel is dat veroorzaakt door de ontwikkelingen in de aanvullende pensioenfondsen. De lage rentestand betekent dat pensioenfondsen te weinig geld konden aanwenden om de pensioenen te verhogen.
Door het achterblijven van verhogen van de pensioenen (= indexatie) is de koopkracht van gepensioneerden sinds 2008 met 10% gedaald. 

Standpunt ANBO

ANBO gelooft in een maatschappij, waarin een ieders waarde en kwaliteiten tot op hoge leeftijd worden erkend en benut. Daartoe is nodig dat de inkomenspositie van senioren zodanig is dat de participatie en integratie in de samenleving maximaal is.

Voor de lange termijn geldt dat de koopkracht van gepensioneerden gelijke tred moet houden met die van de totale bevolking. De kern van koopkrachtbehoud- en verbetering ligt principieel aan de voorkant; primair leidt een verhoging van het bruto-inkomen tot een betere koopkracht. 
 

ANBO | Wat is koopkracht eigenlijk? | Dossier Koopkracht