Het inkomen na een werkzaam leven

Nederland heeft een van de meest solide pensioenstelsels ter wereld. De verschillende soorten inkomen voor gepensioneerden noemen we wel pijlers. Als basis kennen wij de AOW, die elke Nederlander ontvangt (eerste pijler). Daarnaast bouwen de meeste werkenden in Nederland via hun werkgever pensioen op (tweede pijler). Mensen kunnen ook met spaartegoeden of lijfrenten zich extra inkomen verzorgen (derde pijler).

Naast deze drie traditionele pijlers worden tegenwoordig ook een vierde en een vijfde pijler onderscheiden. De vierde is dan het koophuis, want wie zijn huis heeft gekocht en ver afgelost kan met minder inkomen toe. En, om uiteenlopende redenen in opkomst, de vijfde pijler: je kunt doorgaan met werken na pensionering, bijvoorbeeld in deeltijd.

Voor ANBO is uw pensioen een van de belangrijkste onderwerpen
Al tien jaar staat de koopkracht van uw pensioen onder druk. Door lage dekkingsgraden kunnen pensioenfondsen de pensioenen niet meer aanpassen aan de inflatie, het zogeheten indexeren. Enkele pensioenfonds moesten al eerder korten op de uitkering, maar nu dreigen miljoenen Nederlanders door korting te worden getroffen.


Onze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de financiële houdbaarheid en de schokbestendigheid van uw pensioen. ANBO streeft een waardevast pensioen na en neemt deel aan overleggen om het pensioen in de toekomst te verbeteren. Zie hiervoor onder meer onze bijdragen over het pensioenakkoord.

Bekijk ook het dossier AOW