Wat te doen met spaargeld?

De meeste Nederlanders hebben een spaarrekening. Sommige zelfs meerdere. Met de steeds dalende rente is de vergoeding over je spaarbedrag te verwaarlozen. Bij banken moet u tegenwoordig zelfs rente betalen als u veel spaargeld hebt. Misschien denkt u erover met uw spaargeld iets anders te doen. Wat zijn dan zoal de mogelijkheden?

Wat u ook doet, hou altijd een buffer (‘appeltje voor de dorst’) achter de hand. Een bedrag waarmee u uw kapotte wasmachine kunt vervangen, of voor het geval de rekening van de autoreparatie tegenvalt, of als het dak van uw huis gaat lekken. U kunt via de Bufferberekenaar van het Nibud berekenen wat de buffer in uw situatie moet zijn.

Een voorbeeld van een gepensioneerd echtpaar met een netto-inkomen van € 2.500 per maand (dat is de twee keer AOW en twee keer 400 euro aanvullend pensioen) die in een huurwoning wonen. Volgens deze Bufferberekenaar zou dit echtpaar een buffer van 4.400 euro moeten hebben voor onvoorziene kosten en 1.100 euro voor onderhoud aan de woning.

Houden wat je hebt

Ons advies is om goed te bedenken waarvoor u geld opzij legt. Wilt u alleen geld achter de hand houden, blijf dan vooral sparen op een gewone spaarrekening. De rentevergoeding stelt weliswaar niets voor en uw geld wordt door inflatie steeds minder waard, maar uw spaargeld blijft beschikbaar. Wilt u echt iets anders met uw spaargeld doen? Dan volgen hier een paar opties:

Beleggen

Laten we eerst het verschil tussen sparen en beleggen nog even toelichten. Dat verschil is het risico en rendement (wat het oplevert). Met beleggen loop je meer risico, maar de verwachte opbrengst ligt hoger dan bij sparen. Omdat dat rendement pas na langere tijd hoger is, gaat beleggen over een langere periode. U moet dan geld hebben dat langere tijd beschikbaar is. Beleggen met geld zonder risico te lopen bestaat niet, wat de aanbieder u ook belooft! Wilt u liever geen risico lopen? Blijf dan vooral sparen. Dat past beter bij u.

Maar hoe groot is dat risico nu eigenlijk?

We lichten dat weer met een voorbeeld toe. Stel, u belegt uw geld in een beleggingsfonds. U neemt via dat fonds dan deel tegen een bepaalde koers. Daarvoor koopt u zogenoemde participaties in dat fonds. Iedere beursdag opnieuw wordt de koers van het fonds vastgesteld. De koers kan per dag dus stijgen of dalen. Stijgt de koers, dan is uw belegging meer waard dan bij uw inleg. Daalt de koers, dan is uw belegging minder waard geworden. Bij verkoop van uw participaties als de koers hoger is dan bij de aankoop, maakt u winst. Overigens gaan de kosten voor het beheer daar nog van af. Andersom, als bij verkoop de koers lager ligt dan uw aankoopkoers, raakt u een deel van uw inleg kwijt. Hetzelfde risico geldt als u zou beleggen in aandelen of obligaties.

Toelichting op begrippen bij beleggingen:

Aandelen
Een aandeel is een waardepapier waarmee een belegger een stukje van een bedrijf in handen krijgt. Als het bedrijf succesvol is, kunt u daarvan profiteren in de vorm van dividend en koerswinst.

Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat een mix van verschillende aandelen (of andere beleggingsinstrumenten) bevat. U kunt dit dus zien als een mandje met verschillende aandelen.

Beleggingsportefeuille
Een beleggingsportefeuille omvat het totaal van beleggingen van een particulier of onderneming. Een beleggingsportefeuille kan diverse instrumenten bevatten, zoals aandelen, obligaties, of vastgoed.

Beurs
De beurs is een afkorting voor de effectenbeurs. De beurs is een plek of organisatie waar effecten zoals aandelen of obligaties worden verhandeld. In Nederland is NYSE Euronext de organisatie van de beurs waar vraag en aanbod voor dergelijke effecten samenkomen.

Couponrente
Rente die op obligaties uitgekeerd wordt.
Commodity Commodity is de Engelse vertaling voor ‘koopwaar’. Commodities zijn goederen en grondstoffen, zoals goud, olie, graan, koffie.

Dividend
Dividend is een winstuitkering in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend) aan de houder van een aandeel. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.

Effect
Effect is de verzamelnaam voor de financiële producten die op een beurs verhandeld worden.

Groen beleggen
Bij groen beleggen belegt u in beleggingsfondsen die deelnemen in projecten voor een beter milieu en maatschappij of de bescherming hiervan.

Koers
Een koers is een waarde (van bv. een aandeel of obligatie) die op een beurs of markt tot stand komt en van dag tot dag of van moment tot moment kan variëren.

Nominale waarde
De nominale waarde is de waarde die staat vermeld op een waardepapier zoals een aandeel of een obligatie.

Obligatie
Een obligatie is een schuldbewijs van een uitgevende instantie aan de geldverstrekker. U kunt het ook zien als een lening. Vaak wordt een obligatie uitgegeven door een overheid of onderneming. Het doel is om financiële middelen aan te trekken.

Wat zijn de vrijstellingen voor schenken in 2022?

Lees hieronder meer over sparen, aflossen en schenken. Lees de voorwaarden voor schenkingen.