Dossier: AOW

Nederland heeft een van de meest solide pensioenstelsels ter wereld. De verschillende soorten inkomen voor gepensioneerden noemen we wel pijlers. Als basis kennen wij de AOW, die elke Nederlander ontvangt (eerste pijler). Daarnaast bouwen de meeste werkenden in Nederland via hun werkgever pensioen op (tweede pijler). Mensen kunnen ook met spaartegoeden of lijfrenten zich extra inkomen verzorgen (derde pijler). Dit dossier concentreert zich op de eerste pijler: AOW.
Kladblok met aantekeningen, pen en geld