Interview met Alexander Pechtold - algemeen directeur van het CBR

Begin dit jaar waren er 11,66 miljoen mensen met een Nederlands autorijbewijs. Het CBR probeert te zorgen dat alle verkeersdeelnemers veilig thuiskomen, onder andere door hun rijvaardigheid te testen. Maar van verplichte keuringen is algemeen directeur Alexander Pechtold geen voorstander – ook niet voor 75-plussers. “Mensen moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen.”

Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR

“Ouderen kunnen behoorlijk goed inschatten wat hun beperkingen zijn”

U bent u vier jaar algemeen directeur bij het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR).Toen u aantrad was er een aantal knelpunten, waaronder de corona-achterstand die lange wachttijden voor het afrijden veroorzaakte. Hoe gaat het nu? 

“Bij mijn aantreden vier jaar geleden hadden we met name problemen met de overschakeling naar een nieuw computersysteem, wat niet helemaal goed is verlopen. Vooral 75-plussers waren daar de dupe van: omdat het verlengen van hun rijbewijs langer duurde dan normaal, kwamen veel van hen zonder geldig rijbewijs te zitten. Deze problematiek ligt inmiddels al ruim twee jaar achter ons. We raden 75-plussers die hun rijbewijs moeten verlengen aan om vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs de gezondheidsverklaring in te vullen. Mensen die problemen met hun gezondheid hebben, vragen we een maand eerder in actie te komen. Dan kom je vrijwel zeker niet zonder rijbewijs te zitten.”

Daarnaast waren door de coronaachterstand de wachttijden voor het praktijkexamen behoorlijk opgelopen. Tot soms wel 20 weken

“Door corona is het CBR bij elkaar opgeteld zo’n vijf maanden dicht geweest. Jongeren die moesten afrijden voor hun B-examen, hebben daardoor een tijdje wat langer moeten wachten. Inmiddels zit dat ook weer binnen de acceptabele grens. Overal in Nederland kan je op een realistische termijn examen doen. De opleiding duurt natuurlijk ook een paar maanden. Dus als je een goede opleider hebt, weet hij dat goed te plannen.”

Wat is er gebeurd om die wachttijden te verkorten? 

“We hebben vooral geprobeerd om goed en gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dat is niet makkelijk in deze arbeidsmarkt, maar we slagen daar best goed in. Onze collega’s hebben ook veel overgewerkt. Op die manier hebben we de achterstanden flink  teruggedrongen. Bij andere instellingen, zoals in de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en bij de rechtbanken, zie je dezelfde uitdagingen.”

Veel mensen denken bij het CBR vooral aan rijexamen doen. Maar jullie houden je met veel meer bezig dan alleen de automobilist.

“Dat klopt. Onze hoofdtaak is mensen veilig op de weg te krijgen en te houden. We houden ons niet alleen bezig met de auto en de brommer, maar ook met aanhangwagens, vrachtwagen, de binnenvaart, kippentransport en rondvaartboten. Wij proberen op al die vlakken bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Dat doen we door de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek te beoordelen. En als mensen ziektebeelden hebben, onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur kruipen of verkeerd rijgedrag vertonen, dan komen ze ook bij ons. De breed gedragen ambitie om naar nul verkeersdoden te gaan in 2050 is denk ik een illusie, maar we werken hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De politie is daarbij een belangrijke partner.

Op 1 januari 2024 hadden 2,8 miljoen 65-plussers een Nederlands rijbewijs. Dat is bijna 45 procent meer dan 10 jaar geleden. Vindt u dat een goede ontwikkeling

“Een rijbewijs is een belangrijk middel om in je eigen mobiliteit te voorzien. Bij jongeren zien we dat het hun startkwalificatie op de arbeidsmarkt verbetert, en het helpt ouderen om actief hun sociale contacten te onderhouden, boodschappen te doen of naar de huisarts te gaan. Overigens zijn iets meer dan een miljoen rijbewijsbezitters 75 jaar of ouder. Het aantal vrouwen met een rijbewijs in deze groep is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Het is een weerspiegeling van onze welvaart en mobiliteit.”

Op dit moment kunnen mensen die ouder zijn dan 75 jaar, met een gezondheidsverklaring hun rijbewijs verlengen. Sommige mensen vinden dat je vanaf die leeftijd regelmatig een verplichte keuring moet krijgen om te beoordelen of je nog rijbevoegd bent. Wat vind u daarvan? 

“Ik ken mensen van 90 jaar met wie ik blind zou meerijden. En mensen van 40 waarmee ik de wijk nog niet uit durf. De grens van 75 jaar is natuurlijk arbitrair, maar je moet ergens een grens trekken. We weten dat vanaf 75 jaar de kans op een ongeluk toeneemt. Over het algemeen kunnen ouderen zelf behoorlijk goed inschatten wat hun beperkingen zijn. Als het veilig kan, helpen wij ze om hun rijbewijs te verlengen. Ik sta voor ons systeem zoals het nu is.

En over die mensen van 40 waarmee u de wijk niet uit durft, is een verplichte keuring ongeacht leeftijd een goed idee? 

“Ik vind niet dat we ongelukken moeten proberen te beperken door extra regels, wetten en verplichte testen. Mensen moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. Hun sociale omgeving heeft daarin ook een rol. Of kijk naar leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en werkgevers; misschien kunnen zij een korting aanbieden voor mensen die bereid zijn eens in de zoveel tijd een toets te doen. Daarvoor hoef je niet langs het CBR. Ik vind dat geen verantwoordelijkheid van het CBR of de overheid.”

Onlangs hebben we onze leden gevraagd wat hun favoriete manier van vervoer is. Veel van hen geven de voorkeur aan de auto. Wat is uw favoriete vervoersmiddel?

“Ik ben een groot liefhebber van de auto. Voor mijn werk rij ik vijf dagen per week van Wageningen naar Rijswijk en weer terug, dus dan is met de auto gaan het handigst. Maar ik heb sinds kort ook weer een fiets en ik merk dat ik dan veel meer zie. Die variatie vind ik denk ik het leukst.”

Alexander Pechtold

Alexander Pechtold - algemeen directeur van het CBR | ANBO-PCOB

In november 2019 werd Alexander Pechtold benoemd tot algemeen directeur van het CBR. Daarvoor had hij een carrière in de politiek, onder andere als fractievoorzitter en politiek leider van D66, Tweede Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alexander Pechtold tipt

“Veel mensen die 75 worden, beginnen te vroeg met de aanvraag van hun nieuwe rijbewijs. Als er niks aan de hand is, kunt u gewoon wachten op de brief van het RDW. Die komt drie maanden voor u 75 wordt. Als u wel gezondheidsklachten heeft die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag, bespreek dan met uw huisarts of het verstandig is om de aanvraag eerder te starten. Op de website van ANBO zijn goede vragen en antwoorden te vinden over het verlengen van het rijbewijs. En ook op onze eigen site natuurlijk.”

Kijk voor meer informatie op:

Alexander Pechtold - Algemeen Directeur van het CBR | ANBO-PCOB
8,3
Ledenvertellen
149 beoordelingen