Krachtig ouder worden - Praat vandaag over morgen
Krachtig ouder worden gespreksmiddagen

Krachtig ouder worden - praat vandaag over morgen

Met ‘Krachtig ouder worden - praat vandaag over morgen’ zet de Seniorencoalitie een brede, maatschappelijke dialoog voort in een ouder wordende samenleving.

De Seniorencoalitie organiseert de komende drie jaar regionale en lokale bijeenkomsten voor 60-plussers om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe er wordt gekeken naar de toekomst en wat we daarvoor zelf kunnen doen of waar we anderen bij nodig hebben. Wij praten samen over het belang van behoud van de eigen regie, eigen mogelijkheden benutten, het belang van vitaliteit en het benutten van hun potentieel voor de samenleving.

Bent u erbij? U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomst op 25 september in Baarnvoor de bijeenkomst op 15 oktober in Amsterdam en voor de bijeenkomst op 11 december in Alblasserdam

Wij gaan graag met u in gesprek

Wij gaan graag met de 60-plussers van nu in gesprek. Alleen zo komen we te weten wat u belangrijk vindt en hoe u zich voorbereidt op een toekomst waarin het aanbod van zorg steeds meer het karakter krijgt van zelfstandig, thuis of digitaal. En waarin informele (mantel)zorg een groter aandeel krijgt.

Voorbereiden op de toekomst

Een goede voorbereiding op de toekomst tijdens het ouder worden is essentieel om zelfredzaam te blijven. De voorbereiding zit er voor een groot deel in praten en nadenken over hoe en waar u kunt wonen en of uw woning geschikt is voor eventueel thuiszorg. Maar ook in de sociale contacten, leefstijl en betrokkenheid bij activiteiten. Hoe actief u ook blijft, ouder worden gaat ook vaak gepaard met het toenemen van beperkingen. De kans op meerdere chronische aandoeningen neemt ook toe. Als gevolg hiervan zal een groeiende groep oudere mensen om zorg en ondersteuning gaan vragen.

Praat vandaag over morgen

Het ministerie van VWS heeft de ambitie neergelegd om met het oog naar de toekomst zorg en ondersteuning beschikbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten. Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

In de overheidscampagne ‘Praat vandaag over morgen’ wordt hier aandacht voor gevraagd.

HET PROGRAMMA – Bent u erbij?

Op de regionale bijeenkomsten zullen Pieter Hilhorst (politicus en publicist) en Jetty Mathurin (actrice en presentatrice) u meenemen in het belang van de gesprekken over uw toekomst. Na het gezamenlijke programma start het gesprek aan tafel over Krachtig ouder worden. Ervaren gespreksbegeleiders begeleiden het gesprek, waarin het uitgangspunt is om uw verhaal te horen. Na afloop is er een gezellige borrel en een kenniscafé .

Bijeenkomsten in 2024

In 2024 organiseren wij de volgende regionale bijeenkomsten:

LET OP: In 2025 en 2026 zullen bijeenkomsten plaatsvinden in de andere provincies.


Gesprekken in de buurt

Bij de gesprekken in de buurt wordt er met buurtgenoten of- andere informele groepen gesproken over dezelfde thema’s. U kunt deze gesprekken bijwonen of zelf organiseren. Hoe dit in zijn werk gaat en waar deze bijeenkomsten bij u in de buurt plaats vinden, vindt op de website van de Seniorencoalitie.