Directeur-bestuurder Anneke Sipkens

ANBO wil een bondgenoot zijn van alle ouderen

Na een jaar als directeur-bestuurder bij ANBO heeft Anneke Sipkens (59) een goed beeld van de wensen van ANBO-leden. Met die in haar achterhoofd ging ze met het team aan de slag om nieuwe plannen te bedenken voor 2022 en verder. ‘ANBO is belangrijk als kennis- en informatiepunt voor ouderen. Maar tegelijkertijd gaan we meer de verbinding zoeken met leden.’

Hoe kijk je terug op je eerste jaar als directeur-bestuurder?
“Het was een jaar waarin we ongelooflijk veel hebben gedaan én geleerd. Waarin ik een nog beter beeld heb gekregen wie onze leden zijn en wat we voor hen kunnen betekenen. Ik vond het ontzettend leuk om kennis te maken met de andere ouderenorganisaties en daar ook mee op te trekken. En ik ben inmiddels een soort van vergroeid met het team, ik ben heel trots op alles wat we doen bij ANBO. Ook ben ik heel blij om te mogen werken met een nieuwe Raad van Toezicht én een nieuwe Ledenraad. Alle Ledenraadsleden stellen zich in het eerste ANBO Magazine van 2022 ook even voor.”

Je hebt veel geleerd, zeg je. Hoe precies?
“We hebben dit jaar heel veel onderzoek gedaan naar de waardering van leden. We hebben diverse groepen leden gesproken en regelmatig houden we via onze nieuwsbrieven een peiling over actuele onderwerpen. Daar reageren ANBO-leden altijd heel enthousiast op. Ze hebben vaak interessante reacties en daar leren we heel veel van. We hebben door het hele jaar ook leden uitgenodigd om met ons mee te denken. Dat is niet alleen heel leuk, maar het werkt ook erg goed.”

Wat blijkt er uit alle onderzoeken en peilingen?
“Dat onze leden willen dat we zichtbaarder zijn op lokaal niveau. Dat ze graag verbonden willen worden met andere leden en vrijwilligers. Dat ze meer duidelijkheid willen over de dienstverlening van ANBO – zo is niet altijd bekend dat we zo’n 400 vrijwilligers hebben – en dat we in Den Haag op moeten blijven komen voor hun belangen, zoals we dat al 122 jaar doen.”

Hoe wil ANBO zichtbaarder worden op lokaal niveau?
“Dat zijn we natuurlijk al, via onze 400 vrijwilligers die actief zijn in het hele land. Onze Consulenten die bij leden op bezoek gaan om bijvoorbeeld te helpen met de financiële administratie. Woon- en veiligheidsconsulenten die leden tips geven om fijn en veilig te blijven wonen. Ook geven ze tips over digitale veiligheid. Of Sociaal Netwerkers die leden thuis opzoeken en hen helpen weer mee te doen met activiteiten in de buurt. Komende maanden gaan al onze belastinginvulhulpen bijvoorbeeld weer overal het  land in om leden te helpen met hun belastingaangifte. Uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen. Maar we willen de lokale zichtbaarheid en lokale belangenbehartiging graag verder uitbouwen, in samenwerking met onze leden. We gaan op diverse plekken in het land bijeenkomsten organiseren over onderwerpen die onze leden belangrijk vinden: veiligheid, wonen, vitaal blijven, pensioen en de steeds digitalere samenleving. Op die laatste twee zullen we ons extra focussen omdat we weten dat het voor onze leden hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Bovendien zijn we in 1900 opgericht om te lobbyen voor een inkomen na het werkzame leven. Het is de reden van ons bestaan.”

Verder lezen? Log in op Mijn ANBO

Om de rest van dit interview te kunnen lezen dient u in te loggen op Mijn ANBO.

Anneke Sipkens

ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven:

  • Advies van het ANBO Adviesteam
  • 6x per jaar het ANBO Magazine bij u op de mat
  • Gratis toegang tot alle informatie op ledenportaal Mijn ANBO
  • Ontmoet andere leden op ANBO Trefpunt
  • Hulp van een goed-opgeleide vrijwilliger bij u thuis
  • Gratis deelname aan webinars en bijeenkomsten
  • Talloze ledenvoordelen, zoals hulp bij uw belastingaangifte, een voordelige energierekening én een goedkopere rijbewijskeuring