Anderhalf jaar met de nieuwe ANBO Ledenraad

In mei 2021 mochten alle leden van ANBO hun stem uitbrengen voor de ledenraadverkiezing. De ledenraad beslist mee over de strategische koers van ANBO op lange termijn. Inmiddels zetelt de raad dus al anderhalf jaar. Tijd voor een rondje langs de velden. Daarvoor spreken we Huguette Tichler – Schlemper, Tjebbe Tip en technisch voorzitter Pieter van Keulen.

Waar staan we nu?

Huguette Ticheler - Schlemper was zestien jaar lang actief in de gemeente-politiek als raadslid en wethouder en daarna 12 jaar toezichthouder. In die tijd hield ze zich naast onder meer wonen ook bezig met ouderenzorg. “Ik heb geen schotten in mijn hoofd”, aldus Tichler – Schlemper. “Ik verbind het ene altijd met het andere en zie hoe alles met elkaar te maken heeft. Mijn man was twintig jaar ouder dus ik ben gewend om met ouderen om te gaan en vanuit hun perspectief te denken. Van ANBO ben ik al heel lang lid en met mijn inbreng aan de Ledenraad wil ik graag een bijdrage leveren aan het werk van ANBO.”

Tjebbe Tip werkte voor ANBO als netwerk-coördinator OLA (Ondersteuning Lokale Afdelingen) toen hij in 2015 zijn werkzaamheden neerlegde. Maar jaren later begon het toch weer te kriebelen en meldde hij zich aan als ANBO Consulent. Weer iets later stelde hij zich met succes kandidaat voor de Ledenraad. “ANBO staat voor een aantal uitdagingen waarbij het belangrijk is dat de koers bepaald én vastgehouden wordt. We moeten ervoor zorgen dat onze kerntaak, de belangenbehartiging van ouderen, primair blijft. Dat wil ik graag bewaken. In 2015 is het één en ander gebeurd, maar ik ben van mening dat we niet moeten kijken naar gisteren, maar naar morgen. Laten we ons daarop focussen.”

In de rest van dit artikel leest u meer over de rol van de Ledenraad als belangenbehartiger. Om het artikel verder te kunnen lezen dient u eerst in te loggen bij Mijn ANBO.