Vrijwilliger Leo Venderbosch - ANBO Komt naar u toe
ANBO-vrijwilliger Leo Venderbosch

ANBO-vrijwilliger Leo Venderbosch

Actief en betrokken blijven. Dat is wat veel leden tegen ons zeggen als we hen vragen hoe ze, ondanks de onontkoombare ouderdomsgebreken, vitaal blijven. ANBO is druk in gesprek met leden over hoe ze actief kunnen blijven. We willen ons graag op diverse manieren inzetten om dicht bij leden activiteiten te organiseren.

Vrijwilliger Leo Venderbosch: “Ik geloof heel erg in persoonlijk contact en verbinding”

ANBO is er van, voor en ook meer en meer dóór onze leden. Daarom hebben we de afgelopen maanden een serie bijeenkomsten gehouden om met leden te bespreken wat hun wensen zijn en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Maar we wil- den natuurlijk vooral weten welke leden geïnteresseerd zijn om mee te helpen lokale activiteiten op te zetten. Welke onderwerpen spelen er lokaal? Wie heeft welke expertise en wil hier graag over vertellen? Wie is actief binnen de gemeente op gemeentebeleid en welke ondersteuning zou dan prettig zijn? Ook zij er komend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kunnen we de stem van ouderen hierbij goed laten horen?

We hopen op diverse plekken in het land bijeenkomsten te kunnen organiseren over een keur van onderwerpen: vitaal blijven, veiligheid, de digitale samenleving, wonen, beïnvloeding van gemeente- beleid en nog veel meer. We willen dit graag met andere partijen doen en zijn dan ook in gesprek met onder andere de bibliotheken en met banken zoals ABN AMRO. Doel is om samen met u aan de slag te gaan, dichtbij. We hopen dat u mee wilt doen.

Lokaal op de kaart

Een van onze leden die al heeft aangegeven mee te willen doen is Leo Venderbosch. Organiseren is hem niet vreemd. Al jaren is mensen bijeenbrengen, enthousiasmeren en opkomen voor hun belangen zijn bezigheid in werk en vrije tijd. Nu is hij vrijwilliger bij ANBO en helpt hij ANBO lokaal op de kaart te zetten. “Ik ben altijd met mensen bezig geweest en het is mijn voornaamste drijfveer dat nu nog te doen.”

Acht jaar was Leo Venderbosch ANBO-ledenraadslid. De belangen van ouderen behartigen was geen vreemde taak: daarvoor was hij lange tijd actief in de ouderenpolitiek in zijn woonplaats Nijmegen. Na twee keer vier jaar stopte Venderbosch met de Ledenraad. Hij legt uit: “Na twee keer vier jaar in de Ledenraad mag je niet opnieuw gekozen worden. Ik had nog wel langer gewild, maar helaas moest ik toch afscheid nemen. Toch wilde ik ANBO niet in de steek laten, ik had zoveel goede ervaringen opgedaan en met zoveel mensen fijn samengewerkt. Gelukkig kon ik in de selectiecommissie nog meewerken aan een nieuwe Raad van Toezicht en een nieuwe directeur. Ik ben – samen met veel anderen – trots op de nieuwe Raad van Toezicht en op Anneke Sipkens als directeur. De binnendienst van ANBO is kleiner maar heel professioneel.”

Vrijwilliger

Daarnaast werd Venderbosch vrijwilliger bij Raad & Daad. Een geweldig instrument, vindt hij. “Het hoofdkantoor van ANBO doet mooie dingen, maar is wel ver weg van de leden. Dus ga ik als vrijwilliger van ANBO naar de mensen toe. Negen van de tien keer kan ik ze helpen. Soms helpt het plegen van een telefoontje naar instanties erg goed. Als ik zeg dat ik van ANBO ben krijg ik eerder de juiste mensen te pakken. ANBO heeft een goede naam. Mensen zijn dankbaar dat ik ze help en dat ze even met iemand hebben kunnen praten. Ik geloof echt heel erg in persoonlijk contact en verbinding. Dat mensen elkaar even kunnen zien. Ik wilde dat voor ANBO meer gaan doen.”

ANBO-vrijwilliger Leo Venderbosch