Samen is beter

ANBO wil dat wij samen het pensioen opbouwen. Dat levert op alle gebied betere uitkomsten op. We kunnen samen een eventuele hogere levensverwachting dragen. Samen beleggen betekent minder risico als de economie even wat minder draait. Een collectief, solidair pensioen is een noodzaak om de verplichting overeind te houden. Als die zou wegvallen, begint de definitieve afbraak van het beste pensioenstelsel ter wereld.

ANBO wil ook dat alle werkenden meedoen om armoede in de toekomst te voorkomen. Dat wil zeggen: ook zzp’ers en werkenden in de ‘witte vlekken’ dienen pensioen op te bouwen. Voor onder meer uitzendkrachten en payrollers moeten deugdelijke regelingen te worden ingesteld.

Drie vingers met gezichten