Salariëring medewerkers

Het salaris van alle medewerkers van ANBO valt binnen de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast heeft ANBO ervoor gekozen om ook het salaris van de directeur-bestuurder conform de directieschalen van de cao Welzijn vast te stellen. Nevenfuncties die ANBO-medewerkers, waaronder natuurlijk die van de directeur-bestuurder, uit hoofde van hun functie doen zijn te allen tijde onbezoldigd. Nevenfuncties van de directeur-bestuurder die op persoonlijke titel ingevuld worden dienen de ANBO belangen niet te schaden en te worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.