Wat is Valys en hoe kan ik dit aanvragen?

Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys. Één van de volgende documenten heeft u nodig om de Valyspas aan te kunnen vragen:

  • Een bewijs van de gemeente waaruit blijkt dat u recht hebt op vervoer uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Een bewijs van de gemeente waaruit blijkt dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel uit de Wmo;
  • Een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart;
  • Een OV-begeleiderskaart;
  • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Elke pashouder krijgt in 2018 en 2019 een budget van 700 kilometer per jaar. Binnen deze 700 kilometer betaalt u 20 cent per kilometer zelf. Reist u meer van dit budget dan moet u 1,22 euro per kilometer betalen. Als u niet met de trein kan reizen, ook niet met een begeleider, dan kunt u een aanvraag doen voor een persoonlijk kilometerbudget van 2350 kilometer. Ten opzichte van 2017 is het aantal kilometers verhoogd met 100 kilometer. In de loop van 2019 wordt er onderzocht in hoeverre de opgehoogde budgetten worden benut. Op basis van dit onderzoek wordt een nieuw besluit genomen over de hoogte van de PKB’s.

Klik hier en vraag u Valyspas direct aan

Alles over vervoer met Valys leest u hier

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
  • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
  • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden