Krijg ik hulpmiddelen vergoed?

Sommige hulpmiddelen worden via de zorgverzekeraar vergoed, soms springt de gemeente bij, soms moet u ze zelf kopen of huren.

Hulpmiddelen via de zorgverzekeraar

Veel hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, vallen onder het basispakket van uw zorgpolis. Denk bijvoorbeeld aan een verstelbaar bed. Wilt u weten of u het vergoed krijgt? Kijk in uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Een groot aantal hulpmiddelen worden via basisverzekering vergoed. Welke dat zijn, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Daarin staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding, bijvoorbeeld omtrent de maximum vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken, een looprek of een rollator vallen sinds een paar jaar niet meer onder het basispakket. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren, bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Hulpmiddelen via de gemeente

Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om u in huis of in uw woonomgeving goed te kunnen verplaatsen? Dan kunt u uw gemeente benaderen en vragen of deze op grond van de Wmo een hulpmiddel kan verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, traplift of elektrische deuropener.

De gemeente gaat meestal na of u het hulpmiddel zelf kunt betalen of dat er een andere partij verantwoordelijk is voor de kosten (zoals een woningcorporatie als het om een gemeenschappelijke voordeur gaat). De gemeente kan ook oordelen dat u beter kunt verhuizen naar een seniorvriendelijke woning.

Raadpleeg voor meer informatie www.hulpmiddelenwijzer.nl.

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Persoonlijk advies via ANBO Raad & Daad
  • Uw stem wordt gehoord in de politiek

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden