Is uw inkomen in 2019 net te hoog voor huurtoeslag?

Voor de huurtoeslag gelden inkomensgrenzen. Bent u alleen, dan geldt als maximum een inkomen van € 22.700. Hebt u een partner, dan geldt als grens een gezamenlijk inkomen van € 30.825.

Het gaat hier om het fiscale verzamelinkomen. Dat is het inkomen onder aan de streep nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan.

Zit u met uw inkomen net boven de grens, dan zou u kunnen overwegen om door optimaal gebruik te maken van aftrekposten uw verzamelinkomen te verminderen. Dat moet u dan wel vóór 1 januari 2020 doen.

Eén van de mogelijkheden is om een bedrag aan een goed doel te geven. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling is aftrekbaar. Hoe werkt dat in de praktijk?

 • U bent alleenstaand en uw verzamelinkomen komt in 2019 uit op € 23.000.
 • U hebt geen belast vermogen zoals spaargeld en/of beleggingen.
 • Uw maandelijkse huur is € 650. Uw inkomen is nu te hoog voor huurtoeslag.
 • U maakt in december 2019 eenmalig € 600 over aan een goed doel.
 • Deze gift is gedeeltelijk aftrekbaar. In dit geval is de aftrekpost € 370.
 • Uw verzamelinkomen komt dan uit op € 22.630. Dat is onder de grens voor de huurtoeslag.
 • U hebt heel 2019 recht op een huurtoeslag van € 179 per maand, totaal dus € 2.148.
 • U ‘verdient’ dus € 1.548!
 • Overigens krijgt u ook nog een deel van de ingehouden loonbelasting terug door de aftrekpost
Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

 • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
 • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
 • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden