Wie erft als er geen testament is?

Als er geen testament is, gaat de erfenis volgens de wet. Het wettelijke erfrecht kent vier groepen van erfgenamen. Deze groepen zijn min of meer in de volgorde van de stamboom.

Groep 1:

Dit zijn de echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen.

  • Zolang de langstlevende (huwelijks)partner nog in leven is, krijgen de kinderen op grond van de wet hun erfdeel alleen op papier. Zij hebben dan een vordering op de langstlevende.
  • Is een kind overleden met achterlating van (uw klein)kinderen? Dan treden de kleinkinderen in de plaats van het kind.

Is geen erfgenaam aan te wijzen in groep 1, dan gaat de erfenis naar groep 2.

Groep 2

Dit zijn de ouders, broers/zussen en hun eventuele afstammelingen. Net als in groep 1 treden kinderen van een overleden wettelijk erfgenaam in zijn of haar plaats.

Is er ook geen erfgenaam aan te wijzen in groep 2, dan gaat de erfenis naar groep 3.

Groep 3

In deze groep zit de lijn van de grootouders van de overledene. De grootouders zelf, hun kinderen (de ooms en tantes van de overledene) en hun kleinkinderen (de neven en nichten van de overledene).

Ook in deze groep treden de kinderen in de plaats van de overleden erfgenamen.

Is er ook geen erfgenaam aan te wijzen in groep 3, dan gaat de erfenis naar groep 4.

Groep 4

In deze groep zitten de overgrootouders van de overledene. Is deze overgrootouder zelf overleden, dan gaat het erfdeel naar zijn/haar kinderen (de oudooms en/of tantes). Is een oudoom of -tante ook overleden, dan gaat het erfdeel naar diens kinderen.

Geen erfgenamen

Zijn er op deze manier geen erfgenamen aan te wijzen of het is niet gelukt om familie op te sporen? Dan bewaart de overheid de erfenis gedurende twintig jaar. In die periode hebben erfgenamen de mogelijkheid om de erfenis op te eisen. Gebeurt dat niet, dan vloeit de erfenis naar de staatskas.

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
  • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
  • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden