Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik die nodig?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn van degene die is overleden. De erfgenamen kunnen met de verklaring aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De betreffende bank geeft aan in welke gevallen een verklaring nodig is.

Let u daarbij wel op, want een verklaring van erfrecht is niet in alle gevallen nodig:

  • Als de erfgenaam de langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) is;
  • Er geen testament is;
  • Het saldo op de rekening niet hoger is dan €100.000,-.

Bedraagt het banktegoed meer, of er zijn meer erfgenamen, dan is de verklaring wel nodig. U moet naar de notaris voor een verklaring van erfrecht. De notaris doet een onderzoek bij het bevolkingsregister en bij het Centraal Testamentenregister.

Het loont de moeite om verschillende notarissen te benaderen voor zo'n verklaring. De verklaring is niet goedkoop en de tarieven kunnen nogal verschillen.

Heeft u in het verleden al een verklaring van erfrecht ontvangen en de situatie is onveranderd (bijvoorbeeld de erfgenamen en de aanwezigheid van een testament), dan blijft de verklaring geldig. De wet kent namelijk geen geldigheidstermijn voor de verklaring van erfrecht.

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
  • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
  • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden