Waarom moet ik ieder jaar inkomstenbelasting bijbetalen?

Dat komt door de manier waarop ons belastingsysteem is geregeld. Dat systeem kent verschillende tarieven; hoe hoger het inkomen hoe hoger de belasting. Dit heet het schijventarief. Voor 2017 is dat:

Schijventarief wanneer u vóór 1-1-1946 geboren bent

Schijf

           Belastbaar inkomen

             Percentage

1

           € 0 t/m € 19.982

                      18,65

2

           € 19.983 t/m € 34.130

                      22,90

3

           € 34.131 t/m € 67.072

                      40,80

4

          Vanaf € 67.073

                           52

Is uw inkomen minder dan € 19.982? Dan betaalt u 18,65%. Is uw inkomen meer dan € 19.982, maar minder dan € 34.130? Dan betaalt u 22,90% belasting over alles boven de € 19.982. Op het volledige bedrag krijgt u korting, dit heet de heffingskorting.

Het probleem van de bijbetaling ontstaat als u verschillende inkomsten heeft en het totaal van die inkomsten over een tariefgrens gaat. In de loop van het jaar houden de instanties die aan u pensioen betalen al loonheffing in. Dat is een voorschot op het bedrag dat u moet betalen. De verschillende instanties houden in op het bedrag dat zij u uitkeren. Zij kunnen en mogen dan geen rekening houden met andere inkomsten.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:

U ontvangt van de SVB AOW-pensioen voor een gehuwde: € 10.000. Van uw pensioenfonds een aanvullend pensioen van € 15.000. Het AOW-pensioen valt in de eerste schijf. De SVB houdt 18,65% in. Het aanvullende pensioen valt ook in de eerste schijf. Het pensioenfonds houdt ook 18,65% in. Uw totale inkomen is echter € 25.000 en komt daarmee uit in de tweede schijf. Dat heeft tot gevolg dat er in de loop van het jaar te weinig wordt ingehouden.

In cijfers: aan loonheffing wordt in totaal een bedrag van € 2.320 ingehouden.

U bent verschuldigd:

  • 18,65% over de eerste € 19.982 = € 3.726,-
  • 22,90% over (€ 25.000 - € 19.982 =) € 5.018 = € 1.149,-
  • Totaal: € 4.875,-
  • Af: heffingskorting: € 2.443,-
  • Verschuldigd: € 2.432,-
  • Ingehouden loonheffing: € 2.320,-
  • Nog te betalen: € 112,-                                                                                                                          

U hoeft niet bang te zijn dat u door dit systeem teveel betaalt. Als u het inkomen in dit voorbeeld van één instantie zou ontvangen, zou de ingehouden loonheffing het bedrag zijn dat bij het inkomen hoort.

Naar overzicht

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden