Hoe zit het als ik in Nederland woon en uit Duitsland een pensioen ontvang?

De hoofdregel is dat Nederland het Duitse pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering belast. Maar op de hoofdregel zijn uitzonderingen:

  • U ontvangt een pensioen van de Duitse overheid. Alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, betaalt u in Nederland belasting over dat Duitse overheidspensioen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan betaalt u in Duitsland de belasting.
  • U ontvangt meer dan €15.000,- uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Duitsland. Ontvangt u per jaar meer dan €15.000,- uit pensioenen, lijfrenten en sociale verzekeringsuitkeringen uit Duitsland? Dan betaalt u daarover in Duitsland belasting.
  • U ontvangt een afkoopsom van een pensioen of lijfrente. Ontvangt u een afkoopsom van een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Duitsland? Dan betaalt u hierover in Duitsland belasting.

Het vernieuwde belastingverdrag (het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is per 1 januari 2016 vernieuwd) kan tot gevolg hebben dat u financieel nadeel ondervindt. Daarom kent het verdrag een zogenaamde overgangsbepaling. Die bepaling houdt in dat u verzoekt om de bepalingen uit het oude verdrag toe te passen. Maar die geldt alleen voor belastingjaar 2016. En u moet verzoeken om toepassing van de overgangsbepaling. Heeft u dat nog niet gedaan? U heeft nog tot einde van dit jaar de tijd om dat alsnog te doen. Neemt u hiervoor contact op met de BelastingTelefoon Buitenland van de Belastingdienst: 055-5 385 385.

Vanaf belastingjaar 2017 zijn de nieuwe regels van toepassing. ANBO is nog bezig om ervoor te zorgen dat het nieuwe verdrag geen nadelige gevolgen heeft voor inwoners van Nederland met een Duits pensioen.

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
  • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
  • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden