Telt al het vermogen mee?

Nee, het zogenoemde bijzonder vermogen telt niet mee. Hieronder vindt u een volledige opsomming van het bijzonder vermogen. Heeft u één van onderstaande uitkeringen ontvangen? En daarom komt uw vermogen op 1 januari boven het heffingvrij vermogen uit? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om dit bijzonder vermogen niet te laten meetellen. Dat kunt u overigens pas na afloop van het kalenderjaar doen. 

 • Bijzonder vermogen:
 • vermogen van een pleegkind
 • vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen
 • smartengeld (immateriële schadevergoeding)
 • schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet
 • vergoedingen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers' die zijn betaald aan de slachtoffers zelf
 • uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten
 • individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen
 • tegemoetkomingen op basis van de 'Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam' en bijdragen die zijn uitgekeerd aan getroffenen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II'
 • uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • bijzondere uitkeringen aan veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit is vastgesteld
 • uitkeringen op grond van de 'Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen', of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers
 • uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013
 • voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010
 • uitkeringen op grond van de 'Uitkeringsregeling backpay' aan ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement

 

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

 • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
 • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
 • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden