Wat is de rol van mijzelf in de Wmo, Zvw en Wlz?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2015 veranderd. De AWBZ is vervallen en vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten hebben taken overgenomen die voorheen binnen de AWBZ vielen. Het idee is dat gemeenten beter kunnen inspringen op de zorgbehoefte en de lokale omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente bepaalt wie ondersteuning op grond van de Wmo nodig heeft.

Verpleging en verzorging thuis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging doet de indicatie. Zowel de gemeente als de wijkverpleging gaan in het nieuwe stelsel eerst na wat u zelf nog kunt, eventueel met steun van uw omgeving. Zij doen meer dan voorheen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

De Wet langdurige zorg is voor kwetsbare ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Meer over de Wlz leest u op de website van de Rijksoverheid. Het CIZ doet de indicatie. Daarbij let het CIZ alleen op uw behoefte aan zorg en niet wat uw omgeving (zoals partner en familie) aan ondersteuning zou kunnen bieden.

Voor eigen bijdrage: zie 'Eigen bijdrage'.

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Persoonlijk advies via ANBO Raad & Daad
  • Uw stem wordt gehoord in de politiek

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden