Wat is persoonsgebonden budget (pgb)?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen.  

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u in plaats van verblijf in een instelling voor een persoonsgebonden budget kiezen.

Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u gratis met uw administratie van het beheer van uw persoonsgebonden budget.

Vanaf 2015 krijgt u na toekenning van een pgb niet het bedrag zelf op uw rekening gestort. De SVB keert bedragen uit aan hulpverleners die u heeft ingeschakeld tot het maximum bedrag van uw pgb. (dit wordt ook wel ‘trekkingsrecht’ genoemd).

Naar overzicht

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden