Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Europese Erfrechtverordening?

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening (EEV) in werking. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger.

Op dit moment kan het afwikkelen van internationale nalatenschappen nabestaanden voor onaangename verrassingen plaatsen. Dat komt omdat in ieder EU-land het erfrecht verschillend is. Een testament uit het ene land is niet zomaar geldig in een ander land. Bij overlijden is niet duidelijk welk erfrecht van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlands echtpaar dat het hele jaar in hun huis in Frankrijk woont en waarvan de man komt te overlijden. Volgens het Nederlandse erfrecht gaat het huis naar de vrouw. Volgens het Franse erfrecht hebben hun kinderen sterkere aanspraken: de moeder mag het huis gebruiken (vruchtgebruik) en de kinderen hebben het volle eigendom. Dit soort onduidelijkheden kan leiden tot vervelende situaties en langdurige juridische procedures.

Met de invoering van de EEV geldt één erfrecht bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen:

  • Standaard zal het erfrecht van het land waar iemand woont van toepassing zijn op de afwikkeling van de erfenis;
  • Je kunt deze standaard afwijken door in je testament te kiezen voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Dat heet een rechtskeuze. Een Nederlander kan in zijn testament dus de rechtskeuze maken voor Nederlands recht.

Europese Verklaring van Erfrecht

De EEV bepaalt ook dat slechts één Europese Verklaring van Erfrecht voldoet bij de afwikkeling van een nalatenschap. In zo'n Europese Verklaring van Erfrecht staat wie erfgenaam is en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap. Het is straks dus niet langer nodig om bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen in verschillende Europese landen verschillende procedures te volgen om de noodzakelijke verklaringen van erfrecht of vergelijkbare documenten te verkrijgen. In Nederland geeft de notaris Europese Verklaringen van Erfrecht af. In andere landen geven of de notaris of de rechtbank een dergelijke verklaring af.

Voordelen van de Europese Erfrechtverordening:

  • Eén testament regelt de hele nalatenschap in alle landen die vallen onder de EEV;
  • Duidelijkheid over welk erfrecht van toepassing is. Hierdoor komen erfgenamen niet meer voor verrassingen te staan;
  • Eenvoudiger voor erfgenamen. Zij hoeven niet meer naar notarissen/rechtbanken in meerdere landen.

Meer informatie over het nieuwe Europese erfrecht én over de kosten van een Europese Verklaring van Erfrecht? Kijk op de website van Notaris.nl.

Naar overzicht

Altijd een goed en passend advies met Raad & Daad

  • Krijgt u persoonlijk advies via de Raad & Daad Advieslijn
  • Vertegenwoordigen wij u in de Nederlandse politiek
  • Advies en hulp via Raad & Daad (4 uur t.w.v. €380,-)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Alleen voor leden van ANBO. Ook profiteren van deze voordelen?

Lid worden