“Persoonlijk contact is het belangrijkste”

Aldus ANBO-vrijwilliger Bert Kuiper

Het is een jubileumjaar bij ANBO voor Bert Kuiper. Het is zijn vijfde jaar als vrijwilliger bij ons. Kuiper is actief als belastinginvulhulp en momenteel druk met de voorbereidingen voor de belastingservice voor 2020. Hij is namelijk ook trainer van de opleiding voor onze nieuwe belastinginvulhulpen.

Hoe ben je bij ANBO terechtgekomen?
“Toen ik in 2014 de Koninklijke Marine verliet met functioneel leeftijdsontslag, ik was toen pas 56, voelde ik mij veel te jong om niets te gaan doen. Hoewel ik graag lees, fiets, wandel en in de tuin werk, had ik ook behoefte aan sociale contacten. Die raak je voor een groot deel kwijt als je van de een op de andere dag niet meer werkt. De toenmalige afdeling van ANBO in Lelystad had in de lokale krant een advertentie geplaatst waarin stond dat ze op zoek waren naar een penningmeester. Na een kennismaking met het toenmalige bestuur heb ik die functie gekregen en de daarvoor verplichte opleiding gevolgd. Naast de functie van penningmeester kwam daar in de loop van de tijd ook de functie van secretaris/ledenadministratie bij. Uiteindelijk ben ik voorzitter geworden. Het was een leuke periode waarin we regelmatig vergaderden, activiteiten organiseerden en deelnamen aan de jaarlijkse ouderendag van de gemeente Lelystad.”

En nu ben je belastinginvulhulp?
“Inderdaad. In de periode dat ik in het bestuur van Lelystad zat, kwam ik met de Belastingservice van de (in die tijd) gezamenlijke ouderenbonden in aanraking. Dat sprak mij ook aan. Ik heb mij aangemeld en de opleiding gevolgd. Ben toen ook nog coördinator voor de provincie Flevoland geworden. Dat bracht ook weer het nodige werk, en contacten, met zich mee.”

Wat spreekt je aan bij dit vrijwilligerswerk?
“Het belangrijkste voor mij is het persoonlijk contact met de leden en het gevoel dat je iets voor ze kunt betekenen. Je maakt je eigen planning door afspraken te maken met de leden. Je bezoekt ze thuis. Ik neem er de tijd voor en maak altijd een praatje. Daar hebben veel ouderen ook behoefte aan. Zeker nu ik bij een aantal mensen al meerdere jaren terugkom, leer je elkaar een beetje kennen en weet je de interesses van elkaar. De andere kant van de medaille is wel dat je ook mensen op leeftijd (fysiek) achteruit ziet gaan en wel eens geconfronteerd wordt met mensen die overlijden. Dat kan zijn via de krant, familieleden die je bellen, of natuurlijk via de achtergebleven partner. Dit vrijwilligerswerk geeft je daarnaast ook de gelegenheid jezelf verder te ontwikkelen.”

Had je al ervaring met het verzorgen van belastingaangiftes?
“Ik deed al jaren onze eigen aangifte, voor onze dochter en voor diverse kennissen. Daarnaast heb ik op de site van de Belastingdienst mijn kennis verder opgedaan. De Belastingdienst heeft een, voor iedereen toegankelijk, online ‘kennisnetwerk’ beschikbaar. Daar staat heel veel informatie, maar heb je ook de mogelijkheid om zelfstandig cursussen te volgen, opdrachten te maken en jezelf daarbij achteraf te toetsen. Deze manier van leren, e-learning genoemd, is er voor verschillende kennisniveaus. Voor belastinginvullers is dit ook een belangrijke informatiebron. Je kunt je kennis continu verbreden en toetsen. Elk onderwerp komt aan bod, zowel op het gebied van de aangifte en alle aftrekposten als de diverse toeslagen en bijzondere situaties daarbij. Een bijkomend voordeel is dat je dit op elk gewenst moment kan doen. Je bent dus niet afhankelijk van cursusdata.”

Heb je ook contact met andere vrijwilligers?
“ANBO heeft een speciaal onderdeel op het ‘Mijn ANBO-portal’ voor vrijwilligers. Daar bevindt zich ook een platform, waar nieuwsberichten komen te staan en gelegenheid is om informatie met elkaar uit te wisselen op een forum. Daarnaast ontmoeten vrijwilligers elkaar ieder jaar tijdens de opleidingsdagen die door ANBO georganiseerd worden. Iedere belastinginvulhulp is verplicht deze jaarlijkse bijscholing te volgen.”

Je levert daar nu ook een bijdrage aan?
“Jazeker. Begin dit jaar was er door omstandigheden een trainer tijdelijk niet beschikbaar. Ik ben toen gevraagd om in te vallen. Dat is wederzijds goed bevallen en heeft geleid tot een verdere samenwerking. Het is leuk om in een team samen te werken en na te denken over een verdere professionalisering van de opleidingen en daar ook daadwerkelijk invulling aan te kunnen geven. Leuke bijkomstigheid is dat dit in een andere periode van het jaar plaatsvindt. De piekbelasting van de werkzaamheden als belastinginvulhulp ligt natuurlijk in maart en april. We hebben afgesproken dat ik de opleidingen verzorg voor de nieuwe vrijwilligers. Daarnaast ben ik back-up voor de opleiding van de bestaande invulhulpen.”

Hoe zit het met de privacy van leden. Als belastinginvulhulp zie je natuurlijk heel veel gegevens?
“Op het eerder genoemde platform zijn allerlei afspraken en procedures gepubliceerd. Zoals de werkwijze waaraan iedere invulhulp zich dient te houden. Ook de regels op het gebied van privacy zijn hier vermeld. Zo is het voor de vrijwilliger bijvoorbeeld niet toegestaan om thuis dossiers van leden aan te leggen en te bewaren. Alle informatie die van belang is voor de aangifte dient bij het lid thuis bewaard te worden. Hiervoor heeft ANBO een bewaarmap geïntroduceerd, met daarin ook een checklist waarop staat wat van belang is. Ook de digitale aangifte mogen vrijwilligers niet bewaren. Zodra deze is afgedrukt en verzonden naar de belastingdienst moet de aangifte van de computer van de belastinginvulhulp verwijderd worden. De aangifte blijft uiteraard wel digitaal bewaard in de systemen van de Belastingdienst. Een ander aspect met betrekking tot privacy is de afspraak dat de vrijwilliger alleen met machtigingscodes werkt en nooit met de DigiD van het lid.”

Ook vrijwilliger worden?

Bent u ook geïnteresseerd om als belastinginvulhulp aan de slag te gaan? Of kent u iemand die dit wel zou willen doen? Kijk dan eens op www.anbo.nl/belastinginvuller of stuur een mail naar vrijwilliger@anbo.nl onder vermelding van ‘Belastinginvulhulp’.

Bert Kuiper

Kuiper is ruim 61 jaar geleden geboren in Amsterdam en woont sinds 1980 in Lelystad. Hij is getrouwd heeft samen met zijn vrouw een dochter van 30. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij bijna 40 jaar als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine gewerkt. In deze periode heeft hij veel van de wereld gezien tijdens verschillende vaarperiodes. Ook is hij 6 jaar met zijn gezin woonachtig geweest op Curaçao en is hij naar Bosnië uitgezonden geweest.

ANBO-vrijwilliger Bert Kuiper