Pensioen webinar

Het nieuwe pensioenstelsel

Op woensdag 8 juli 2020 organiseerde ANBO een webinar over het nieuwe - en veelbesproken - pensioenstelsel. Deelname was exclusief (en gratis) voor ANBO-leden. Pensioenexperts Dick Boeijen (PGGM) en Willem Reijn (ANBO) gaven tijdens deze onlinebijeenkomst informatie over de nieuwe pensioenregeling en de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel dat in 2026 in zal gaan. Ze beantwoorden vragen die centraal zijn gesteld. De overige vragen en bijbehorende antwoorden zijn onderaan deze pagina terug te lezen.

Kijk en lees terug

Heeft u het webinar bijgewoond?

Hartelijk dank voor uw deelname. U kunt het volledige webinar hieronder terugkijken (ook via het portal met uw e-mailadres en wachtwoord). De presentatie en gedeelde informatie heeft u per e-mail ontvangen, maar kunt u ook hieronder downloaden. Zo kunt u alles op een later moment nogmaals doornemen.

Klik hier om de presentatie te bekijken >>

Bekijk hier het complete webinar:

Meest gestelde vragen & antwoorden

Wat is een webinar en hoe kan ik hieraan deelnemen?

Een webinar is een onlinebijeenkomst. Iedereen neemt van achter zijn of haar eigen computer, smartphone of tablet deel aan het event. Het woord webinar is een combinatie van de woorden web en seminar. 

Gaan we er met het nieuwe pensioenstelsel op vooruit?

Ja, als het stelsel eenmaal is ingevoerd in 2026, kunnen gepensioneerden eerder een verhoging van hun uitkering verwachten. Weliswaar kan de uitkering ook lager worden bij economische tegenwind, maar gemiddeld wordt er meer verhoogd dan verlaagd.

Is het nieuwe stelsel niet te veel afhankelijk van de beurs?

Pensioen is altijd afhankelijk van de beleggingen. Daar zijn de potten nu ook mee gevuld. Er is een gouden regel: inleg + rendement = pensioen. Maar gepensioneerden willen niet al te grote schommelingen in hun inkomen. Door plussen en minnen uit te smeren over maximaal tien jaar, wordt een stabiel inkomen bereikt.

Er is al lang geen sprake meer geweest van indexatie, dat scheelt veel pensioen. Krijgen we dat geld nog eens terug?

Dat is onzeker. ANBO wil dat die achterstand wordt meegenomen bij de berekeningen van het nieuwe pensioen. Daar zetten wij ons voor in. Of en in hoeverre dat lukt, is de vraag. 

Kunnen mijn huidige rechten zo maar worden omgezet in het nieuwe stelsel, of heb ik daar zelf ook wat over te zeggen?

Dat is een goede vraag. Het kabinet wil het individuele bezwaarrecht tijdelijk opschorten om juridische procedures te vermijden, die tot vertraging van de invoering van het nieuwe stelsel zouden kunnen leiden. ANBO vindt dat in elk geval ouderenorganisaties daarom sterker betrokken moeten worden om de rechten van gepensioneerden te waarborgen. Overigens lijkt het blijven in het huidige stelsel veel slechter dan het overstappen in een nieuw stelstel.

Er komt een solidariteitspotje in het nieuwe stelsel. Moeten we dan weer gaan wachten tot er wordt geïndexeerd?

Nee. In het huidige stelsel moeten de buffers eerst worden gevuld voordat er mag worden geïndexeerd. Als bij ABPO de dekkingsgraad 100 procent is, heeft het ambtenarenfonds bijvoorbeeld € 400 miljard in kas. Maar dan moet er nog meer dan € 100 miljard extra worden verdiend, om volledige te mogen indexeren. In het nieuwe stelsel is er de vrijheid voor pensioenfondsen om te kijken hoe en wanneer ze de solidariteitsreserve vullen.

Verandert er iets aan mijn pensioen?

We hopen uiteindelijk wel. In het huidige stelsel zou het nog tien jaar duren tot er bij de meeste fondsen mag worden geïndexeerd. Bovendien dreigen kortingen door de absurd lage rekenrente. Los van de overgangsperiode, zullen pensioenen ten minste even hoog en liefst iets hoger worden.

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig om deel te nemen aan het webinar?

U heeft alleen een goede internetverbinding en een digitaal device (computer, laptop of tablet) nodig om het webinar te volgen. U volgt vervolgens het webinar in uw eigen internetbrowser zoals bijvoorbeeld Google Chrome, Safari of Microsoft Edge. 

Wat is een webinar en hoe kan ik hieraan deelnemen?

Wat is een webinar?

Een webinar is een online bijeenkomst. Iedereen neemt van achter zijn of haar eigen computer, smartphone of tablet deel aan het event. Het woord webinar is een combinatie van de woorden web en seminar. 

ANBO Pensioen Webinar, het nieuwe pensioenstelsel
Dick Boeijen ANBO webinar pensioen
In het webinar vertel ik u graag meer over de belangrijkste aspecten uit het nieuwe pensioenakkoord
Dick Boeijen | Senior actuaris en pensioenexpert bij PGGM
ANBO webinar pensioen - Willem Reijn - Senior beleidsadviseur pensioenen bij ANBO
Het nieuwe pensioenakkoord is uiteraard voor iedereen van belang, maar zeker voor u!
Willem Reijn | Senior beleidsadviseur pensioenen bij ANBO