Pensioen - Standpunt ANBO

Waarom is pensioen zo’n belangrijk onderwerp?

Alle ouderen krijgen pensioen en die bestaat onder meer uit een AOW-uitkering en (vaak) een aanvullend pensioen. ANBO is opgericht om te lobbyen voor een inkomen na het werkzame leven; het is de reden van ons bestaan. Wij hebben er mede voor gezorgd dat de AOW in 1957 werd ingevoerd. De hoogte van het pensioen, de optelsom van de AOW en het aanvullend pensioen, bepaalt voor groot deel hoeveel geld u elke maand te besteden heeft. 

En dit is het moment om verbeteringen door te voeren, omdat er in 2027 een nieuw stelsel wordt ingevoerd. Een hele grote pensioenpot moet voor die tijd worden verdeeld over allemaal individuele potjes.

Waar lopen we nu tegenaan?

Het gaat slecht met de koopkracht van gepensioneerden. Dat komt vooral door het aanvullend pensioen. In twaalf jaar tijd hebben gepensioneerden zo’n 20% aan koopkracht ingeleverd op hun aanvullende pensioen. ANBO vindt dat onacceptabel, want de pensioenfondsen hebben enorm veel geld (meer dan 1700 miljard euro) in kas. Het geld is er wel!

Tegelijkertijd wordt er gepraat over een nieuw pensioenstelsel. Dat stelsel moet indexatie – het meegroeien met de prijsontwikkeling – dichterbij brengen. Toch zijn er wat ANBO betreft nog wel wat kanttekeningen.
Daarnaast duurt het nog tot 2027 voordat een nieuw stelsel wordt ingevoerd. Hoe gaan we om met deze overgangsperiode? Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt.

Wat moet er volgens ANBO gebeuren?

Iedereen, jong en oud, heeft recht op een goed pensioen. Een goed pensioen betekent dat u een vervangingsinkomen moet krijgen dat 80% van uw gemiddelde bruto-inkomen is na 42 jaar werken (AOW en aanvullend pensioen). Dat pensioen moet vervolgens meegroeien met de prijsontwikkeling.

ANBO vindt, samen met andere ouderenorganisaties, dat er direct geïndexeerd moet worden. Daar is haast bij, want een deel van de gepensioneerden koopt niks meer voor het nieuwe stelsel. Al in de overgangsperiode moet iets gebeuren aan de achterstanden die zijn opgelopen.

Als er een nieuw stelsel is, moet dat wat ANBO betreft een variant zijn waarin risico’s worden gedeeld, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of als de rendementen op beleggingen tegenvallen.

Bovendien vindt ANBO dat gepensioneerden veel meer invloed moeten krijgen bij het invoeren van het nieuwe stelsel. Er wordt nu vooral óver hen gepraat en niet mét hen.

Willem Reijn, ANBO
"ANBO wil met een constructieve houding de belangen van haar leden vertegenwoordigen. Ik ben benieuwd hoe het pensioenakkoord en de overgang vorm krijgen. Je kunt op lange termijn wel een mooie toekomst zien, maar als we nog vier jaar niet kunnen indexeren en daarmee de koopkracht van gepensioneerden onder druk blijft staan, dan kun je nieuw vertrouwen wel op je buik schrijven. Wij, als dé belangenorganisatie voor senioren, vinden dat indexatie nú nodig is."
Willem Reijn, pensioenexpert bij ANBO
ANBO | Standpunt ANBO - Pensioen

Vragen en antwoorden over de nieuwe pensioenwet

Voorafgaand aan het pensioenwebinar van ANBO op 14 juli 2023 heeft u massaal vragen ingestuurd. Wij hebben de vijftien belangrijkste vragen op een rijtje gezet met onze antwoorden. We hebben ze in vier hoofdstukjes opgesplitst. Vooraf, Nieuwe stelsel, Invaren en Algemeen

Lees meer

ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven:

  • Advies van het ANBO Adviesteam
  • 6x per jaar het ANBO Magazine bij u op de mat
  • Gratis toegang tot alle informatie op ledenportaal Mijn ANBO
  • Ontmoet andere leden op ANBO Trefpunt
  • Hulp van een goed-opgeleide vrijwilliger bij u thuis
  • Gratis deelname aan webinars en bijeenkomsten
  • Talloze ledenvoordelen, zoals hulp bij uw belastingaangifte, een voordelige energierekening én een goedkopere rijbewijskeuring