Pensioen is meer dan geld

Een goed pensioen heeft er in Nederland ervoor gezorgd dat de armoede onder ouderen in Nederland tot de laagste ter wereld behoort. Dat pensioen staat in het huidige stelsel onder druk, omdat de wetgever pensioen te veel als een financieel product benadert. De waarde van miljoenen pensioenen is de afgelopen tien jaar met 20 tot 25 procent gedaald en die achteruitgang zet zich voort.

ANBO vindt pensioen vooral belangrijk omdat ouderen nu en in de toekomst meer op zichzelf zijn aangewezen, nu de overheid steeds verder terugtreedt. Een goed pensioen is voor gepensioneerden een voorwaarde om op een waardige, zelfstandige manier te kunnen leven.

Koffie, papier, pennen en een rekenmachine