Pensioen

Pensioen, hoe zit het precies?

ANBO behartigt de belangen van senioren, waaronder ook gepensioneerden. Voor ons is pensioen één van de belangrijkste onderwerpen van discussie met onze partners en de overheid. Juist daarom zijn wij vertegenwoordigd in de besturen en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen en nemen we deel aan verkiezingen bij fondsen. Maar hoe zit het nu allemaal precies met 'Pensioen' en 'AOW'? Wij vertellen hieronder meer!

Pensioenakkoord

Kabinet, werkgevers en vakcentrales hebben in juni 2019 een pensioenakkoord gesloten. Het akkoord bestaat uit vier onderdelen, die in samenhang moeten worden bezien. De oudedagsvoorziening is immers niet alleen pensioen, maar ook AOW. Daarnaast is natuurlijk van belang: wanneer kunt u met pensioen? En haalt u uw AOW-datum wel werkend (m.b.t. de zware beroepsgroepen)? Tot slot is het belangrijk dat iedere werkende voldoende pensioen opbouwt.

Rekenrente

Bij ANBO zijn wij van mening dat minister Koolmees wat moet doen aan de rekenrente, zodat er eindelijk weer zicht komt op indexatie van de pensioenen. Het is toch absurd dat pensioenfondsen zich armer moeten rekenen dan ze daadwerkelijk zijn? Het totale pensioenvermogen verdubbelde in de afgelopen jaren van €700 miljard naar meer dan €1.450 miljard. Wat ons betreft is het onzin om vast te houden aan de lagere risicovrije rekenrente, als de beleggingsrendementen hoog zijn en een gegarandeerd pensioen niet zeker is.

Dekkingsgraden

Door lage dekkingsgraden kunnen pensioenfondsen de pensioenen niet meer aanpassen aan de inflatie, het zogeheten indexeren. Menig pensioenfonds moest bovendien korten op de uitkering.
 Onze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de financiële houdbaarheid en de schokbestendigheid van uw pensioen. Wij streven een waardevast pensioen voor u na!

Heeft u na het lezen van de bovenstaande tekst nog vragen? De collega's van ANBO Raad & Daad helpen u graag op weg. Stuur een mail naar raadendaad@anbo.nl of bel naar tel. 0348 - 46 66 88. Of klik hieronder voor:

Vragen over (aanvullend) pensioen  Vragen over AOW

Steun onze pensioenactie

Stop de kortingen!

Terwijl het goed gaat met de Nederlandse economie en veel mensen er in hun inkomen op vooruitgaan, gaat de koopkracht van veel gepensioneerden achteruit. De pensioenen zijn al tien jaar niet meer geïndexeerd en dat voelen veel senioren in hun portemonnee. Zeker omdat de woonlasten wel stijgen, net als de kosten voor zorg(premie) en de dagelijkse boodschappen. En nu dreigen de pensioenen zelfs te worden gekort.

Bij ANBO vonden wij het tijd voor actie. Als we, nu én in de toekomst, een goed pensioen willen voor onszelf en onze (klein)kinderen, dan hebben we geen tijd te verliezen. Samen staan we sterk en kunnen we de politiek laten zien dat er echt iets moet gebeuren. Niet alleen voor uw pensioen, maar ook voor dat van de generaties na u. Steunt u onze 'stop de kortingen' actie? Word dan lid van ANBO en laat ook uw stem horen!

Ja, ik word lid en steun deze actie!

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws en actualiteiten omtrent Pensioen? Meld u zich dan aan voor onze ANBO Actueel Nieuwsbrief.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Willem Reijn, ANBO
"ANBO wil met een constructieve houding de belangen van haar leden vertegenwoordigen. Ik ben benieuwd hoe het pensioenakkoord en de overgang vorm krijgen, want je kunt op lange termijn wel een mooie toekomst zien, maar als er morgen massale en hoge kortingen worden toegepast dan kun je nieuw vertrouwen wel op je buik schrijven. Wij, als dé belangenorganisatie voor senioren, blijven van mening dat een rekenrente - gebaseerd op een voorzichtig verwacht rendement - de juiste remedie is."
Willem Reijn, pensioenexpert bij ANBO