Fraudeprotocol

Fraude voorkomen en als het zich voordoet aanpakken is zeer belangrijk voor ANBO. Elke vorm van fraude heeft consequenties voor de beeldvorming van het publiek ten aanzien van ANBO en is daarom onaanvaardbaar.

Door middel van dit fraudeprotocol informeren wij u over het beleid dat ANBO voert bij constatering van mogelijke fraude.

Wat verstaat ANBO onder fraude?

Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds dezelfde: mensen (of organisaties) eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waar ze geen recht op hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan. Ze doen dat door bijvoorbeeld geld dat bestemd was voor ANBO niet aan ANBO te besteden. Daarmee benadelen zij ANBO.

Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat echter om zaken die doorgaans met de term fraude worden aangeduid, waarbij kan worden gedacht aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering.

Bij indicaties voor fraude

Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, zal de zaak eerst intern worden onderzocht overeenkomstig de daarvoor geldende interne richtlijnen. Bij een vermoeden van fraude worden maatregelen genomen. Er zal in elk geval aangifte worden gedaan, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en vervolgd. Indien de fraude gepleegd is door een medewerker van ANBO, zal een ontslagprocedure worden gestart. Daarnaast zal ANBO het verduisterde bedrag vermeerderd met gemaakte kosten verhalen op de frauderende partij. Indien noodzakelijk, zal beslag gelegd worden op de (onroerende) goederen van de frauderende partij.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten