De mensen van ANBO komen voor u op

ANBO is een belangenbehartiger die staat voor gedeelde belangen. Leeftijd is niet belangrijk, levensfase wel. Met kennis en kunde adviseren we politici en beleidsmakers.

Inkomen, gezondheid en wonen zijn onze inhoudelijke speerpunten. We richten ons bijvoorbeeld op de veranderingen in de zorg, langer zelfstandig thuiswonen en het nieuwe pensioenstelsel.

Voor onze leden neemt ANBO neemt deel aan een flink aantal overlegorganen op de terreinen inkomen, gezondheid en wonen. Denk aan het maatschappelijk overleg banken, overleg met De Nederlandsche Bank, verschillende ministeries en met brancheorganisaties.

Natuurlijk participeert ANBO ook in de pensioenfondsen PFZW (3 vertegenwoordigers in Verantwoordingsorgaan en één bestuurslid), ABP (Verantwoordingsorgaan), BPF Schilders (Verantwoordingsorgaan), BPF Schoonmaak (Verantwoordingsorgaan), het Bedrijfspensioenfonds voor het bakkersbedrijf (Bestuur), het Bedrijfstakpensioenfonds voor de betonproductenindustrie (Bestuur) en het pensioenfonds voor de woningcorporaties (Verantwoordingsorgaan).   

Hieronder stellen we onze adviseurs aan u voor:

Financiën en Arbeid (inkomen, pensioen, fiscale wetgeving, arbeidsparticipatie, eigen bijdragen en AOW):

  • Alex van Scherpenzeel (Coördinator Collectieve Belangenbehartiging)
  • Willem Reijn (Adviseur Collectieve Belangenbehartiging Inkomen)

Gezondheid en Wonen (Wmo, WLZ, Zvw, langer zelfstandig thuis, woonbeleid, ouderenmishandeling, bestrijding financieel misbruik):

  • Atie Schipaanboord (Coördinator Collectieve belangenbehartiging - Zorg en Wonen)
  • Claudia Compier (Beleidsadviseur Gezondheid)

Directeur-bestuurder Liane den Haan is het gezicht naar buiten namens ANBO. Zij voert het woord, bijvoorbeeld in de media, en zoekt politici en beleidsmakers op om de belangen van onze achterban te behartigen.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten