Gezocht: Ledenraad

Profiel Ledenraad

De Ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging. Zij bestaat uit 25 afgevaardigden, verkozen door alle leden van ANBO. De Ledenraad is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging.

Van de afgevaardigde wordt verwacht dat hij/ zij in staat is over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen.

Een afgevaardigde is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting, maar laat zich bij zijn/ haar besluitvorming leiden door de brede doelstelling van de vereniging zoals verwoord in artikel 3 van de statuten en het algemene ANBO-belang.

Nuttig

Bestuurlijke ervaring en ervaring op vele maatschappelijke terreinen is een pre, gezien de dwarsverbanden die er bestaan tussen de vele terreinen waarmee de vereniging ANBO zich bezighoudt en waarover de mening respectievelijk het besluit van een afgevaardigde wordt gevraagd. Daarnaast kan meer specifieke kennis en ervaring op één of meer relevante deelgebieden (financiën, pensioenen, zorg, juridische kennis etc.) voor het functioneren van de afgevaardigde nuttig zijn.

De Ledenraad is zodanig samengesteld dat de afgevaardigden ten opzichte van elkaar, het bestuur, de raad van toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die landelijk worden geworven en gekozen op basis van bestuurlijke en inhoudelijke kwaliteit, rekening houdend met diversiteit en regionale spreiding.

ANBO-waarden

Elke afgevaardigde laat zich leiden door de gezamenlijke ANBO-waarden:

 • Wij doen het samen;
 • Wij zijn open en eerlijk;
 • Wij willen de beste zijn;
 • Wij kijken naar buiten.

Daarnaast verwachten wij van een afgevaardigde:

 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Maatschappelijk actief en betrokken;
 • Zelfstandige oordeelsvorming;
 • Bestuurlijk gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Communicatieve- en digitale vaardigheden.

De Ledenraad heeft onder meer de volgende bevoegdheden:

 • Het benoemen van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht; 
 • Het goedkeuren van de vaststelling of wijziging van het reglement van de raad van toezicht; 
 • Het vaststellen van de door de kiescommissie opgestelde profielschets voor de afgevaardigden;
 • Het benoemen van de voorzitter van de Ledenraad;
 • Het benoemen van de leden van de kiescommissie;
 • Het goedkeuren van de jaarrekening;
 • Het verlenen van jaarlijkse decharge aan de bestuurders en de leden van de raad van toezicht;
 • Het vaststellen van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting;
 • Het wijzigen van de statuten en het vaststellen van de reglementen van de vereniging.
ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten