Ledenraad

10

Margreet van Hensbergen

"Ik ben een verbinder en zet me graag in voor een betere samenleving"
Leeftijd: 
71
Functie: 
Directeur en bestuurder

 

De wereld verandert snel. Mensen en organisaties staan voor de opgave daar soepel en effectief op in te spelen. Vanuit mijn ervaring en mijn kennis kan ik een steentje bijdragen aan het stimuleren van de vitaliteit van ANBO.

Er moet snel en adequaat ingespeeld worden op de problemen van deze tijd. Te denken valt aan de nieuwe Wmo, waarin de overheidstaken met betrekking tot het welzijn van mensen zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. De communicatie hierover naar de burger is slecht vindbaar of versnipperd, ingewikkeld geformuleerd en soms ronduit misleidend.

Daarnaast moeten ouderen langer thuis blijven wonen, wat weer een extra belasting kan betekenen voor de omgeving/wijk/dorp waar mensen wonen. Een extra zorgpunt zijn de ouderen met een niet westerse achtergrond, zij spreken de taal niet, omdat dat toen niet nodig was. Dagopvang en zorginstellingen zijn niet op hen toegerust.

De Langdurige zorg van overheidswege is een heel gezoek voor de gemiddelde burger die bv te maken krijgt met beginnende dementie in de familie of omgeving. ANBO maakt zich hard dat dit gemakkelijker tijdig gesignaleerd kan worden en dat bij de zorg voor dementerende welbevinden en menswaardigheid voorop staan.

Tot slot: verzorgingshuizen worden verpleeghuizen en ontschot: wonen en zorg gescheiden. Zomaar een paar voorbeelden die mij motiveren lid van de Ledenraad te zijn. Ik denk graag mee over de weg die ANBO te gaan heeft richting: betere samenleving en draag graag mijn steentje bij aan de visieontwikkeling hierover.

Margreet van Hensbergen is secretaris van de stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort en coördinator van de Ambassadeurs Roze 50+ Utrecht, directeur inburgeringscentrum en voorzitter Seniorenkring Liendert.

ANBO.nl maakt gebruik van cookies
anbo.nl plaatst cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer leest u hier meer over. Sluiten