Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt onder meer integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De Raad van Toezicht is adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad keurt strategische besluiten goed van de bestuurder waaronder de begroting, de investeringsbegroting en het beleidsplan. Ook het beslechten van geschillen behoort tot de taken.

De Raad bestaat momenteel uit vier leden.

De leden van de Raad van Toezicht van ANBO zijn:

  • Peter Paul van der Kaaij (waarnemend voorzitter)
  • Corrie Bosma
  • Marianne Kopp
  • Margot Schumacher