Pas de pensioenwet aan

8 september 2022 door Anneke Sipkens

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: er wordt volop gediscussieerd over uw en mijn pensioen. De Tweede Kamer beslist binnenkort over een nieuw pensioenstelsel en begin deze zomer werd bekend dat voor het eerst in vele, vele jaren de pensioenen weer omhoog gaan. Belangrijke tijden dus op pensioengebied. Daarom volop aandacht voor dit thema in de september editie van ANBO Magazine

Sinds ik voor u aan het werk ben bij ANBO, ben ik me er een stuk bewuster van geworden hoe belangrijk een goed inkomen is voor lang en gelukkig leven. Zonder een goed inkomen kun je niet volop mee blijven doen in de samenleving. En het aanvullend pensioen, opgebouwd tijdens het werkzame leven, is voor veel ouderen een belangrijk onderdeel van dat inkomen.

Zelf ben ik veel meer dan vroeger bezig met mijn pensioen. Want ook voor iedereen die nog aan het werk is, heeft het al dan niet indexeren van de pensioenen gevolgen. Dat geldt dus ook voor mij. Ik kan waarschijnlijk over een jaar of zeven met pensioen maar het zal moeilijk worden om de opgelopen achterstanden in pensioenopbouw nog in te lopen.

Toch is er ook goed nieuws. Na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang worden veel pensioenen nu toch verhoogd, de meeste met een paar procent. Veel zoden aan de dijk zet dit overigens niet: u levert nog steeds aan koopkracht in door de hoge inflatie. En of uw pensioen volgend jaar en de jaren daarna ook kan worden verhoogd, is allerminst zeker.

Er moet wat veranderen, daar is iedereen het wel over eens. Maar over hoe en wat, daar verschillen de meningen over. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over een nieuw pensioenstelsel. Wij vinden het voorstel in de huidige vorm onacceptabel. Waarom? Dat leest u in dit magazine. Om onze eisen kracht bij te zetten voeren we actie, onder meer via de petitie “Pas de pensioenwet aan!” Tekent u ‘m ook? 

Het is op zich goed dat we naar een nieuw pensioenstelsel gaan, want nu kan niemand echt goed uitleggen waarom er al jaren niet is geïndexeerd, terwijl de pensioenfondsen honderden miljarden in kas hebben. Er ligt wat mij betreft een grote uitdaging. Het vertrouwen moet worden hersteld. En dat begint met de komende jaren stabiel indexeren.

We moeten weer trots kunnen zijn op ons pensioenstelsel. Iedereen moet kunnen rekenen op een koopkrachtig pensioen, zoals het kabinet heeft beloofd. Een grote opgave, waar ANBO zich voor de volle honderd procent voor zal blijven inzetten. Die garantie kan ik u geven!