Wim Zwart Voorspuij

Als lid van de Ledenraad van ANBO wil ik mij inzetten voor de belangenbehartiging van de leden bij andere maatschappelijke organisaties en vooral ook bij de politiek.

Naast mijn werk als docent scheikunde (HAVO/VWO) en later gedurende 25 jaar als GGD-arts met specialisaties forensische geneeskunde, gezondheid & milieu en als piketarts rampen (grootschalige ongevallen, rampen en evenementen) heb ik mij ook steeds beziggehouden met andere activiteiten.

Zo ben ik gemeenteraadslid en fractie-assistent (commissie milieu) geweest in Uithoorn. Ook ben ik bestuurslid geweest bij beroepsverenigingen en adviseur van politici en NGO’s (nationaal en internationaal) en ben medeorganisator geweest van (inter-)nationale congressen op het gebied van Gezondheid & Milieu.

Na een lidmaatschap van de Verenigingsraad van de VARA ben ik op dit moment nog betrokken bij twee programmacommissies.

Ik ben nog twee dagen in de week actief als chauffeur bij een autotransportbedrijf,

Mijn grote passie is muziek (actief en passief).

Mijn persoonlijke inzet voor ANBO zal met name betrekking hebben op de volgende punten:

  • De ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen en de rol van ANBO om daarbij (politieke) invloed uit te kunnen oefenen in het belang van (toekomstige en huidige) gepensioneerden;
  • De bestrijding van eenzaamheid en aandacht voor problemen in de zorg voor ouderen zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van bejaardenhuizen en de toelating tot verpleeghuizen;
  • Communicatie met en educatie van de leden op het gebied van ICT/computers; samenwerking met bijvoorbeeld SeniorWeb kan daarin belangrijk zijn.

Ik ben lid geworden van ANBO omdat ik het belangrijk vind dat er een onafhankelijke organisatie is die staat voor de belangenbehartiging van ouderen. De ervaring heeft geleerd dat politieke partijen hier onvoldoende in slagen. De drie aandachtsgebieden inkomen, gezondheid en wonen zijn belangrijk voor onze doelgroep. Als lid van de Ledenraad wil ik daar ook persoonlijk een bijdrage aan leveren.

Met uw steun hoop ik een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de discussie, beleidsadvisering en besluitvorming van ANBO en ik verheug mij op samenwerking met de directie en Raad van Toezicht van ANBO.

Wim Zwart Voorspuij

Wim Zwart Voorspuij

Leeftijd
75
Functie
GGD-arts
Woonplaats
Amstelveen
Geslacht
Man
Nummer
33