Voorjaarsvergadering Ledenraad

De Voorjaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 27 juni in Woerden. Zoals gebruikelijk stond deze voorjaarsvergadering voor een groot deel in het teken van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid in 2018.

Door Vivian Boelen, technisch voorzitter van de ANBO-Ledenraad

Jaarrapport 2018

In de vergadering van de Ledenraad is het jaarrapport 2018, waarvan ook de jaarrekening deel uit maakt, uitvoerig besproken. Vanuit de Ledenraad is waardering uitgesproken voor de bereikte resultaten in het afgelopen jaar waarmee een goede basis is gelegd om in het komende jaar op voort te bouwen.. De Ledenraad heeft besloten dit jaarrapport goed te keuren en de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht te dechargeren. Een samenvatting van het jaarrapport vindt u hier.

Overig

De heer P.P.A.I. van der Kaaij is herbenoemd tot lid van de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal vier jaar. De heer Van der Kaaij bekleedt in de Raad van Toezicht de functie van vicevoorzitter.

Zoals altijd praatte directeur-bestuurder Liane den Haan de Ledenraad bij over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging en over een aantal politiek-maatschappelijke dossiers als zorg, inkomen (pensioenen) en wonen.

De meest actuele informatie kunt u vinden op de website onder nieuws.

Sociaal ondernemen

In het middagdeel werd het onderwerp sociaal ondernemen ingeleid door de heer Buckens, directeur ABN/AMRO Social Impact Fonds.

Via het ABN AMRO Social Impact Fonds investeert de bank met eigen geld in sociale en duurzame ondernemingen die streven naar echte maatschappelijke veranderingen. Het fonds is in maart 2013 opgericht en richt zich op organisaties met een sociaal/duurzaam én financieel winstoogmerk. Met directe investeringen tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro draagt de bank bij aan de ontwikkeling van de social enterprise-markt.

Tenslotte wens ik U, mede namens de ledenraadsleden, een zonnige en ontspannen zomervakantie toe.

Vivian Boelen