Voorjaarsvergadering Ledenraad

De voorjaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 25 juni 2020. Omdat ANBO ook veel waarde hecht aan de naleving van de coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden, vond deze bijeenkomst plaats in een grotere vergaderzaal bij Hotel van der Valk in Breukelen.

Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvergadering stond deze voor een groot deel in het teken van het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid in 2019.

Door Vivian Boelen, technisch voorzitter van de ANBO Ledenraad

Jaarrapport 2019

In de vergadering van de Ledenraad is het jaarrapport 2019, waarvan ook de jaarrekening deel uitmaakt, uitvoerig besproken. Naast een korte samenvatting door de directeur-bestuurder van het bestuursverslag is vanuit de raad van toezicht een toelichting gegeven op hun bevindingen. Voor het eerst heeft de accountant de hoofdlijnen van zijn bevindingen gedeeld met de Ledenraad. Vanuit de Ledenraad is waardering uitgesproken voor de bereikte resultaten in het afgelopen jaar waarmee een goede basis is gelegd om in het komende jaar op voort te bouwen. De Ledenraad heeft besloten dit jaarrapport goed te keuren en de bestuurder en leden van de Raad van Toezicht te dechargeren. Een samenvatting van het jaarrapport vindt u in dit PDF-bestand.

Overig

De voorzitter van de raad van toezicht  verzorgde een presentatie van het jaarplan van de raad. De ledenraad heeft daar met waardering en instemming kennis van genomen.

De meest actuele informatie kunt u vinden op de website onder nieuws.

Tenslotte wens ik u, mede namens de ledenraadsleden, een zonnige en ontspannen zomervakantie toe. Blijf gezond!

Vivian Boelen