Ties Guitsen de Vries

Mijn naam is Ties Guitsen de Vries en ben 70 jaar. Door mijn vrijwilligerswerk als ANBO Belastinginvulhulp en van daar uit als deelnemer aan de specialistenteams toeslagen en aan- en verkoophuis, kom ik bij veel ANBO-leden thuis.

Omdat mijn werkgebied de provinciale grenzen overschrijden, krijgt ik goed zicht op wat er bij ANBO-leden leeft en volgens ANBO-leden maatschappelijk en sociaal de aandacht verdient. Daarbij is het opvallend dat iedere streek zijn eigen gewoonten heeft. Gewoonten die volgens mij van onderaf gedragen en omgevormd moeten worden in lokaal, regionaal en landelijk ANBO-beleid.  

Tijdens mijn huisbezoeken valt het me ook op dat veel ANBO-leden hun opgebouwde ervaringen en kennis graag willen inzetten in de maatschappij en samenleving. Daarnaast willen ze ANBO over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken graag ondersteunen met hun expertise. Dit omdat naar hun mening ANBO als belangenorganisatie hard nodig is om als belangenbehartiger voor haar leden, lokaal, regionaal en landelijk invloed uit te kunnen oefenen op het beleid.

Belangrijke onderwerpen die de aandacht volgens de leden verdienen zijn bijvoorbeeld de (medische) zorg en mantelzorg, het zelfstandig zo lang mogelijk in het eigen huis kunnen blijven wonen, de hoogte van de huidige en toekomstige pensioenen en toeslagen. Daarnaast willen de leden graag deelnemen aan de maatschappelijke discussies over de (juiste hoogte van) de AOW en de hoogte van het minimale inkomen voor een verdedigbaar bestaans-, inkomen- en levensrecht.

Als ANBO-leden zullen we gezamenlijk hard aan de slag moeten om het ledenaantal van ANBO te laten groeien naar een verdedigbaar (kennis)niveau. Dit mede vanuit de gedachte dat met meer ANBO-leden de lokale, regionale en landelijke politiek nog meer en beter met de belangen van ANBO-leden rekening moeten, willen en zullen gaan houden. 

Omdat de mens het belangrijkste kapitaal van onze huidige en toekomstige samenleving is, wil ik me graag met hart en ziel inzetten om als gekozen vertegenwoordiger van ANBO-leden een actieve bijdrage te leveren aan het vormen van het (toekomstige) beleid van ANBO. Daarbij vind ik het vanzelfsprekend dat leden me kunnen aanspreken over de onderwerpen die hen in het dagelijks leven bezighouden. Dit met het doel om een werkbare organisatiestructuur te krijgen en te houden. Een structuur die 'bottom-up' de belangen van ANBO-leden kan faciliteren, ondersteunen en dienen. In mijn visie moeten leden zich altijd en overal gehoord voelen door benaderbare ANBO-vertegenwoordigers. 

Ik wil me graag, natuurlijk wel samen met zoveel mogelijk ANBO-leden, sterk maken voor een benaderbare en lokaal, provinciaal en landelijk goed gepositioneerde ANBO-organisatie. Mag ik op uw stem rekenen? Dan kunnen ANBO-leden rekenen op mijn inzet bij de grote uitdagingen waar ANBO voor komt te staan. Niet alleen het coronavirus vraagt de aandacht van ANBO, maar ook de klimaatveranderingen en de economische ontwikkelingen vragen ANBO om het maken van pragmatische en democratische keuzes voor de lange termijn.

Ties Guitsen de Vries

Ties Guitsen de Vries

Leeftijd
70
Functie
Ondernemer/ANBO Belastinginvulhulp
Woonplaats
De Bult
Geslacht
Man
Nummer
29